Sadržaj autora medjugorje-info.com

Objavljeno u Poučne priče | 25.8.2023.

Čudo umnoženih hostija

U oratoriju Valdocco slavio se neki veliki blagdan.

Kako je stanovnike Greccia oslobodio od vukova i tuče

Objavljeno u Poučne priče | 14.1.2017.

Bog na testu

Mladi vojnik, koji je radio u vojsci, stalno je ponižavan zato što je vjerovao u Boga.

Objavljeno u Poučne priče | 29.1.2017.

Posljedice klevetanja

Jedan je čovjek izmišljao loše stvari o drugima a onda se jednom ipak pokajao i povjerio svećeniku svoje kajanje.

U porukama koje nam je davala, Gospa je rekla da je naš život kao cvijet.

Ovih mi je dana telefonirao jedan mladić koji je bio u Međugorju prije dvije godine.

Petog dana 25. Mladifesta u Međugorju, u jutarnjem programu festivala, svoje svjedočanstvo okupljenim hodočasnicima dala je međugorska vidjelice Mirjana Dragičević-Soldo.

Četvrtoga dana 25. Mladifesta u Međugorju, u dnevnom programu festivala, svoje svjedočanstvo okupljenim hodočasnicima dao je međugorski vidioc Ivan Dragičević.

Objavljeno u Vidioci | 17.1.2015.

Vidioci

Mirjana Dragičević-Soldo je rođena 18.3.1965. godine u Sarajevu. Svakodnevna ukazanja imala je od 24.6.1981. do 25.12.1982. Tog dana, povjerivši joj desetu tajnu, Gospa joj je rekla da će tijekom cijelog…

Fanatizam je bolest koja najviše dolazi do izražaja u odnosu prema Istini.

Jedna je ozbiljna odrasla osoba zatražila krštenje.

Stranica 953 od 955