Veliki događaj (Lk 22, 14 – 23, 56)

Čovjek je u raju napravio najveću glupost. Poslušao je zmiju. Bio je na sigurnom. Očuvan od zloga.

Živo je dubokom prijateljstvu s Bogom. Ništa mu nije je nedostajalo. Ali, svojom neposlušnošću na đavolsku je prijevaru sagriješio.

Naš naraštaj, naraštaji prije nas i naraštaji poslije nas, svi smo sagriješili u prvom čovjeku i do danas snosimo posljedice toga. Adam i Eva su morali napustiti rajski vrt. Izašli su u nesigurnost i hladnoću. Bog ih je odjenuo u krzno. Predaja kaže da je to bilo krzno zmije. S prvim ljudima su izašli svi ljudi obučeni u krzno. Sada su svi na nesigurnom. Guše se. Jedan drugoga ubija ne samo fizički, nego i riječju i mišlju. Od toga trenutka ljudi bacaju jedni na druge teško kamenje. Iako je nevidljivo, ipak se osjete.
Cvjetnicom u Crkvi započinje Veliki tjedan u kojem Krist čini sve novo i vraća raspršenu djecu u Očevu kuću. Ljudski pad je postao prilikom za očitovanje Božjeg milosrđa i nepresušne ljubavi prema čovjeku. Isus na križu pobjeđuje smrt i Sotonu. On uništava zmijsko krzno (sv. Grgur Nazijanski / ASz). Osim toga, po svojoj muci smrti i uskrsnuću sam na sebe preuzima teško kamenje usmjereno prema čovjeku. Zaustavlja ih.

Možda se i ti se nalaziš u neprilici da i na tebe netko stalno baca kamen… Isus je tu da te brani. Samo Luka evanđelist piše o jednom detalju koji se dogodio u Getsemanskom vrtu. Isus odlazi od svojih učenika koliko bi se kamenom dobacilo (Lk 22, 41). On to čini uoči svoje muke. To nije samo simbolična gesta. To je svakodnevna stvarnost. Isus Krist, Pobjednik nad smrću i Sotonom, preuzima čak i kamenje usmjereno prema tebi. O, da si s Isusom i da je On u tvome životu iznad svega, vidio bi kako Isus preuzima leteće kamenje na sebe.

Veliki tjedan je prilika za tebe. Možeš je prihvatiti ili jednostavno odbaciti. Možda ti se čini da su moje riječi tebi neistinite ili smiješne. No, pokušaj sam susresti Isusa na njegovom putu sve do Golgote i njegova praznoga groba.