BOŽJA LJUBAV U NAMA! Istinska zaštita od Pakla, od đavla i svakoga zla!

Znate li kakvu snagu u nama ima Božja ljubav i koliko smo njome zaštićeni ukoliko je nosimo u sebi, u svom srcu, u mislima i djelovanju?

Novi nadahnuti nagovor i doza duhovnih vitamina iz audio škole svetosti u kojoj vrli duhovnik don Josip Radić otkriva veličinu i tajne ljubavi Božje. 

Poslušajte: