Bog zaista postoji...

Pročitajte jedno od boljih objašnjenja zašto Bog dozvoljava bol i patnje

Pročitajte jedno od boljih objašnjenja zašto Bog dozvoljava bol i patnje

Jedan čovjek otišao je kod frizera ošišati se i obrijati. Kako je frizer počeo s radom, počeli su razgovarati. Razgovarali su o mnogo stvari i o različitim temama, da bi se na kraju dotakli i teme Boga. Frizer reče:“Ja ne vjerujem da Bog postoji.“.

„Zašto to kažete?“- upita ga mušterija.

„Znate, dovoljno je da izađete na ulicu i shvatite da Bog ne postoji. Recite mi, kad bi Bog postojao, da li bi bilo toliko bolesnih ljudi? Da li bi bilo toliko napuštene djece? Kad bi Bog postojao, ne bi bilo ni patnji ni bola. Ne mogu zamisliti Boga koji bi dozvolio ove stvari.“

Mušterija promisli na trenutak, ali ne odgovori ništa, ne želeći započinjati raspravu. Frizer završi sa svojim poslom i mušterija napusti radnju. Samo što je izašao iz radnje, vidje na ulici čovjeka sa dugom, nepočešljanom kosom i neobrijanom bradom, izgledao je prljavo i zapušteno.

Mušterija se vrati nazad u radnju i reče frizeru: “Znate što? Frizeri ne postoje.“

„Kako možete to reći?“-upita iznenađeni frizer.

„Ja sam tu, i ja sam frizer, i upravo sam vas šišsao i brijao!“

„Ne!“-viknu mušterija.

„Frizeri ne postoje, jer ako postoje, ne bi bilo ljudi sa prljavom dugom kosom i neobrijanom bradom, poput ovog čovjeka na ulici.“
„Ah, ali frizeri ipak postoje! Te stvari se događaju jer ljudi ne dolaze k meni.“

„Točno“-potvrdi mušterija.

„Upravo tako! Bog, također, postoji! Loše stvari se događaju kad ljudi ne idu k NJEMU i kad od NJEGA ne traže pomoć... Zbog toga postoji toliko patnji i boli u svijetu“.

Označeno u