Čudo neshvatljivo!

Kako od kruha i vina može postati Tijelo i Krv Kristova?

Ako tvoje tijelo može kruh i ostalu hranu koju uzimaš pretvoriti u meso i krv, zašto Bog ne bi mogao učiniti to čudo? Kako može u tako maloj hostiji biti nazočan cijeli Krist? Krajolik koji leži pred tobom tako je velik, a tvoje oko tako maleno. A ipak je slika cjelog krajolika u tvom oku. Zašto onda ne bi bilo moguuće da u maloj hostiji bude cijeli Krist?

Kako može isti Krist u isto vrijeme biti nazočan u svim crkvama? Ako uzmeš ogledalo i razbiješ ga u male komadiće, u svakom ćeš tom komadiću vidjeti svoj cijeli lik. Zašto onda Krist ne bi mogao biti u isto vrijeme na mnogim mjestima?

Iz molitvenika "Upoznajte svetu misu"