Deset stvari koje možemo naučiti od svetog Ignacija Lojolskog

1. Nema područja života u kojem vojnička disciplina neće dobro doći.

2. Život je najbolja knjižica duhovnih vježbi.

3. Lako je ostaviti svijet kada imaš cilj koji je mnogo veći od svijeta.

4. Unatoč boležljivosti možeš napraviti djela koja će te nadmašiti.

5. Bog uvijek ima bolje planove za tebe nego što ih ti imaš za sebe.

6. Shvati da Bog ne želi dio tvog vremena, on te želi na cijelo vrijeme.

7. Kada ljudi pođu za tobom to je znak da si ti već prije pošao za Bogom.

8. Dobro je biti vojnik u svojoj domovini ali je još bolje biti vojnik u nebeskoj domovini.

9. Na bolesničkoj postelji dogodila su se mnoga velika otkrića.

10. Kada Bog promijeni tvoj put to je zato da ti da milost da ti mijenjaš putove drugih.

Mario Žuvela