U ono vrijeme: Kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli:…

Stranica 34 od 62