Lk 5, 1-11 U ono vrijeme: Dok se oko Isusa gurao narod da čuje…

Čovječe, kakva je tvoja nutrina? Kakav je tvoj make up?
Stranica 41 od 60