Evanđelje dana: Lk 21, 1-4
Evanđelje dana. Lk 19, 1-10

Stranica 48 od 59