FENOMEN KRŠTENJA U DUHU - Živi susret s Bogom

Krštenje u Duhu (KUD) ključ je brzog širenja Katoličke karizmatske obnove (KKO) u svijetu.

Danas postoji više od 125 milijuna registriranih katolika  235 zemalja, koji su svjesno iskusili KUD. Njihova svjedočanstva potvrđuju promjenu života u susretu s Presvetim Trojstvom, osobito s Isusom koji je u njima oslobodio darove Duha već dobivene u krštenju i krizmi i tako ih preporodio za novi život. KUD je jako važno za duhovni rast svakog vjernika, to je skrivena milost, i nekako izgubljena u šumi raznih pobožnosti i teoloških previranja. Postoji od početka kršćanstva i pripada Crkvi u cjelini kroz svu povijest. Cilj KUD je obnova osobe, struktura i institucije Crkve. Ono je živi susret s Bogom koji mijenja ljudski život. Iako mi se čini da danas nije prisutno u glavnoj struji Crkve, nego samo u njezinu karizmatskom dijelu. Bilo bi dobro da se proširi tako da svi mogu uživati plodove koji po njemu dolaze.

Neka definicije o Krštenju u Duhu

KUD je otkriće ili obnavljanje snage sakramenata kršćanske inicijacije. Radi se o obnovi Duha Svetoga koji prebiva u nama. KUD znači erupciju ili eksploziju svjesnog  iskustva Duha koji je već dan za vrijeme slavljenja sakramenata krštenja, krizme i pričesti. Ono se može opisati kao plod posebne molitve po kojem dolaze darovi i karizme Duha za službu braći i Crkvi. To je molitva da se oslobodi Duh koji nam je darovan i da postane aktualan i aktivan u našem životu. KUD je individualno iskustvo prisutnosti i djelovanja Duha Svetoga, koji kršćanina uzdiže prema zrelijem stupnju života u vjeri. Duh Sveti je čistač duša. Stoga se može reći da je KUD milost unutarnjeg čišćenja duše. Ono liječi dušu i srce.

Šutnja teologa i svećenika

Kad je Katolička karizmatska obnova (KKO) došla u Europu, imao sam tri godine. Trebala su proći tri desetljeća da ta vijest dopre do mene, iako sam bio redovito u crkvi, čak sam kao mladi laik surađivao u širenju katoličke literature među Hrvatima u domovini i po Europi za vrijeme komunizma u bivšoj Jugoslaviji. U toj hrvatskoj literaturi nije bilo ništa napisano o KUD, a nisam čuo ni da su naši župnici i kapelani u Hrvatskoj i BIH na vjeronauku, u propovijedima, katehezama, pripravi za krizmu ili na susretima franjevačke mladeži spominjali KUD ili dar jezika, a kamoli molili za KUD. O tome nisam ništa učio ni na bogosloviji u Sarajevu, u BIH, pa ni u Samoboru, u Hrvatskoj, kamo smo bili prognani za vrijeme rata. Izgleda da rat nije bio tome razlog, jer ni u Grazu, u Austriji kamo sam bio poslan za nastavak studija, gdje rata nije bilo, nisam o tome ništa saznao. I njemačka je teologija tada o tome šutjela. Kad su me u Australiji, 1998.god. Pitali što mislim o karizmatskoj obnovi koja se ondje proširila, a bio sam već svećenik, odgovorio sam kako je to sekta i da je to manipulacija ljudima.

Darovi i plodovi Duha

Jedan od darova koji se odmah izvanjski očitovao nakon moga krštenja u Duhu bio je dar molitve u jezicima. Počeo sam moliti u jezicima kako me Duh nadahnjivao da govorim, kao što piše u Djelima apostolskim. Tada se taj dar pokrenuo u meni i tada sam razumio njegovu vrijednost. Kasnije se i aktivirao dar ozdravljanja. S velikom sam radošću spoznao da Isus i danas ozdravlja, da je sućutni Bog. Nekad sam vjerovao da ozdravljenja pripadaju samo pojedinim svecima čudotvorcima. Bio sam skeptičan i nisam mogao ni zamisliti da on i danas ima istu silu kao i nekada! Ljudi su se počeli okupljati oko mene da molim za njihovo fizičko, duhovno i duševno zdravlje. Otkrio sam iscjeljujuću snagu sakramenta pomirenja i Euharistije. To me odvelo u posve novi apostolat. Ljudi su sami dolazili i odlazili bi drugačiji. Nekad nisam imao vremena ni za jelo od mnogobrojnih vjernika iz zemlje i inozemstva. Mnogo sam putovao k Hrvatima držati duhovne obnove u inozemstvu. Svi bi oni zatim svjedočili drugima, o ozdravljenjima duše, duha i tijela pa se broj hodočasnika koji su me tražili brzo povećavao. Primijetio sam, osim ozdravljenja i oslobođenja, da se mnogima potpuno promijenio život. Postali su praktični vjernici i svjedoci vjere u svojoj okolini. Bili su i oni kršteni u Duhu. Iako nisam uvijek izričito molio za krštenje u Duhu, gledao sam plodove po kojima sam znao da se krštenje u Duhu dogodilo. Od malih molitvenih susreta po kućama, sve većih u crkvi, nekoliko tisuća u dvorištu ispred crkve, do posljednjeg susreta kojem je, u kolovozu 2005. godine, po jakoj kiši prisustvovalo oko 30 000 ljudi koji su znali da odlazim na studij u Rim i da više neće biti susreta takve vrste na tom mjestu.

Prepreke kršenja u Duhu

Često postoje i prepreke za krštenje u Duhu: vjera previše intelektualna, oholost (oholi se suprotstavljaju Duhu Svetom i gase vatru koja im se daje), neopraštanje, racionalizam, neznanje, đavao ne želi da išta znamo o KUD, život u teškom grijehu, bavljenje okultnim praksama, slaba želja za promjenom života, osjećaj lažne krivnje, psihička nestabilnost, strah da nas Bog ne bi poslao u misije, ne želim govoriti u jezicima (pravim budalu od sebe), ili možda trebam ući u neki pokret ili molitvenu zajednicu. Veliki broj osoba pati od osjećaja manje vrijednosti. Neki ne žele napustiti uhodane prakse. Svaki pojedinac nailazi na prepreke kao i cijeli narodi. Koliko je pojedinac uspješan u svladavanju tih prepreka, toliko će se više Duh Sveti osloboditi u njemu. Tako je i s cijelim narodom. Hrvatski narod na području današnje Republike Hrvatske i BIH imao je jako puno prepreka koje su ga htjele odvratiti od Boga, ali je ostao vjeran i Bogu i papi od 7. stoljeća sve do danas. To se moglo dogoditi samo zbog susreta hrvatskih vjernika sa živim Bogom, zbog svetaca i mučenika koji su kršteni u Duhu i vatri.

Uvjeti za krštenje u Duhu

Sva četiri evanđelja govore nam o tome kako je Isus jedini koji krsti u Duhu Svetom. Iako je krštenje u Duhu ponuđeno svim kršćanima koji ga žele prihvatiti, postoje uvjeti za primanje KUD: treba se obratiti srcem i prihvatiti Isusa kao svog jedinog Gospodina i Spasitelja, kajati se iskreno za svoje grijehe, napraviti dobru ispovijed, otvoriti se djelovanju Duha Svetoga i živo željeti da se u nama očituje njegovo djelovanje. Gospodin je rekao: Ako je tko žedan neka dođe k meni (Iv 7, 37). mladi koji su doživjeli krštenje u Duhu, radosno svjedoče: "Sakrament koji smo primili prije mnogo godina iznenada se vratio, oživio i oslobodio jako puno energije priliko izlijevanja Duha u naše duše." Kršćanin  je poput žarulje koju može zapaliti struja Duha Svetoga. Život nakon krštenja u Duhu je kako novo vino u novoj mješini. Isus vas želi krstiti u Duhu Svetom. Prignite mu dušu i srce.