Fra Ivo, da li karcinom ima veze sa obiteljskim stablom?

Dr. sc. Marica Čunčić ugostila je fra Ivu Pavića na radio Mariji.

Slušatelji su zvali i pitali našeg dragog fra Ivu o karcinomu, kako dolazi do karcinoma i kako ozdraviti. Odgovori su koncipirani na temelju medicinskog i duhovnog aspekta.

Dr. sc. Marica Čunčić: „U medicini liječnici kažu da je za karcinom „odgovorno“ 30 % naslijeđe, 30 % stres i 30 % prehrana. Da bi ozdravili moramo se maknuti od stresnog okruženja.

I sama sam bolovala od karcinoma. Kad sam prošla kroz molitvu opraštanja puno mi je pomogla.

Mi ne smijemo biti u gorčini. Kad smo u gorčini tada žlijezde drugačije izlučuju tvari u našem organizmu. U duhovnom smislu imamo zloduha raka i zloduha straha od raka.“
Fra Ivo Pavić: „Kroz molitvu oslobođenja može doći do ozdravljenja od raka. Upravo kad se molilo, da duh raka oslobodi osobu, dolazilo je do ozdravljenja. Kad osoba oprosti i preda bolest Bogu, tada, također dolazi do oslobođenja od raka.“

Milosrdni Isus nas želi dotaknuti ali mi svojim strahovima radimo „oklop“ oko sebe i ne dozvoljavamo Mu da nas dotakne. Strah je ključan faktor u našem životu. Da, ponekad je koristan, ali mnogo, mnogo puta je i zapreka ka našem ozdravljenju, oslobođenju…pa i djelovanju u ime Isusa Krista.

Mi moramo biti „sol svijeta“, mi moramo donositi „plodove“, jer po tome će nas se prepoznati. Otvorimo se milosrdnom Isusu da nas dotakne svojom Ljubavlju. Hrabro, snažno i u vjeri za našeg dragog prijatelja i Spasitelja Isusa Krista, Sina Boga živoga.

Označeno u