Fra Ivo Pavić: Kako dobro moliti „Molitva treba biti ciljana”

Molitva je disanje duše. Kao što naše tijelo ne može živjeti bez kisika, tako ni duša ne živi ako ne moli. Molitva je grijanje uz Božju blizinu.

Zasigurno nismo promišljali odakle riječ molitva. Dolazi od riječi mljeti, a mljeti je povezano s riječju mlin, mlin sa žrvnjem, a žrvanj sa žrtvom. Skrušeno moliti znači zdrobiti se, samljeti se pred Bogom. Molitva je jedan oblik žrtve. Kad molimo, mi se drobimo, meljemo, izgaramo, sagorijevamo. Treba paziti da to ne bude uprazno, bilo kako, i bilo što. Molitva treba biti ciljana, određena. Treba postojati nakana. Isto tako moliti znači prositi...Kako tko moli, tako i živi, kaže nam fra Ivo Pavić i ističe kako molitva treba biti ciljana, određena. Treba postojati nakana.

Poslušajte zanimljiv razgovor i savjete fra Ive Pavića o tome kako dobro moliti da bi ozdravili.