Fra Ivo Pavić: Molitva kao zahvala, slavljenje i štovanje

Često mislimo da je molitva samo traženje nečega od Gospodina kao kad idemo u kupovinu s popisom što trebamo kupiti.

Molitva u kojoj samo tražimo nešto od Gospodina može se usporediti sa sviranjem samo jednog glazbenog instrumenta.

Međutim, da bismo pokrenuli silu Božju ili ušli u Božju prisutnost, Bog traži da ga hvalimo, slavimo i štujemo. Onda je to cijeli orkestar s više glazbenih instrumenata. Hvaliti Boga zato što je dobar, slaviti ga što je velik i štovati jer je svet. To je pogodno tlo za sve blagoslove i milosti Božje. To je garancija za sreću i puno srce unatoč svim problemima i preprekama na koje duša nailazi.

Sv. Pavao u poslanici Solunjanima piše: Bez prestanka molite! U svakoj prilici zahvaljujte, jer je to za vas volja Božja u Kristu Isusu (1Sol 5,18).

Označeno u