Fra Ivo Pavić: Zašto nismo ozdravili - duhovi bolesti

Fra Ivo navodi osam prepreka, s kojima se susretao u svojoj bogatoj praksi

Postoje duhovi koji uzrokuju bolesti i slabosti. Sandford tvrdi da su oni naučili kako da uđu u tijelo i napadnu zdravlje i pravilno funkcioniranje zglobova, živaca, mišića, organa i žlijezda. Imamo nekoliko primjera u Evanđelju

Duhovi bolesti

Primjeri iz Evanđelja

Isus je oslobodio ženu koju je tako onemoćao duh bolesti da osamnaest godina nije mogla ispraviti svoje tijelo (usp. Lk 13,10-17). Nadstojnik sinagoge bio je srdit što Isus liječi u subotu, a Isus pomazan Duhom Svetim reče narodu: „Ovu Abrahamovu kćer, koju sotona drži svezanu već osamnaest godina, trebalo je osloboditi ovih lanaca u subotu“. Iz ovog teksta je jasno da Bog nije razbolio ovu ženu. Naprotiv, ozdravio ju je!

Značajno je kako Isus liječi fizičke bolesti tako što istjera zloduhe. Otac je doveo sina, dječaka padavičara k Isusu sav izvan sebe i pričao Isusu da neki zli duh često baca dječaka u grčeve. Isus je zaprijetio duhu, ozdravio dječaka i vratio ga ocu (Lk 9,37-43). Ovdje u tekstu se vidi da Isus nije izliječio padavicu, nego da je istjerao duha padavice.

Drugi je put Isus izliječio čovjeka tako što je istjerao duha koji mu je branio govoriti. Čim je zli duh otišao, nijemi je čovjek ponovno progovorio, na zaprepaštenje gomile (Lk 11,14). I sav se narod radovao svim čudesima koja je Isus činio (Lk 13,16).

Zatim, kod Mateja, Isus ozdravlja nijemog čovjeka tako što ga najprije oslobađa od zloduha: „Dovedoše mu čovjeka nijema i opsjednuta. Pošto je Isus istjerao zlog duha, progovori nijemi“ (9,32-33). Taj zloduh bio je u tijelu osobe.

U Evanđelju po Luki Isus je izliječio Petrovu punicu od groznice zaprijetivši (zapovjedivši) groznici. Veličina ovog čuda je osobito važna jer je ozdravljena žena odmah počela posluživati Onomu koji ju je ozdravio. Sličan primjer imamo u Djelima apostolskim kad je Ananija u ime Isusovo ozdravio Pavla, koji mu je kasnije služio cijeli život.

Isto tako, Isus je istjerao duha iz čovjeka koji ga je ometao i prekidao u sinagogi (Lk 4,39,35).

„Što ste učinili da ja čujem?!“

„Postoje bolesti koje su posljedice prisutnosti zlih duhova pa kad zlih duh ode, osoba ozdravi, i vraća se u normalno stanje. Vidi se to iz Isusova primjera: kad je izagnao zlog duha, bolesnik je ozdravio“, kaže Bamonte, svećenik i profesor na Regina Apostolorum u Rimu. Mnogi neuro-psihički simptomi povezani su sa zlim duhovima, piše otac Francoise Dermine, dominikanac. U knjizi Kako ozdravljati bolesne Charles i Francis Hunter napominju da postoje duhovi bolesti koji napadaju ljude na poseban način: kao duh raka, epilepsije, tumora, tuberkuloze itd.[2] Stoga je bitno da molitva bude ciljana, da se u ime Isusovo otjera duha određene bolesti.

Jedan je svećenik u Kanadi u ispovijedi samo zapovjedio u ime Isusovo da duh gluhoće izađe iz pokornika, i čovjek se vratio k njemu sretan: „Ja čujem, što ste učinili da ja čujem?!“[3] Tu nije trebalo čak ni moliti za ozdravljenje, samo istjerati zloduha gluhoće.

Na našim malim i velikim susretima po molitvi oslobađanja, mnogi su oslobođeni od duha depresije, tjeskobe, odbačenosti, samosažaljenja, droge, alkohola itd. Mislim prvenstveno na mlade. Kad susretnem nekoga tko boluje od neizlječive bolesti, onda najprije u ime Isusovo istjeram duha bolesti. Pisci Novog zavjeta vjerovali su kako zli duhovi uzrokuju neke bolesti, te da su zato njihovim istjerivanjem te bolesti izliječene. I danas, kad se zapovjedi u molitvi oslobađanja duhu bolesti u ime Isusovo da napusti čovjeka, često se dogodi ozdravljenje.

Označeno u