Gospa o papi Ivanu Pavlu II.

1.Po svjedočanstvu vidjelaca, 13. svibnja 1982., prilikom atentata na Papu, Gospa je rekla: "Njegovi su ga neprijatelji pokušali ubiti, ali ja sam ga zaštitila". Gospa šalje preko vidjelaca 26. rujna 1982. svoju poruku Papi: "Neka se smatra ocem svih ljudi, a ne samo kršćana; neka navješćuje neumorno i hrabro poruku Mira i Ljubavi među ljudima."

2.Preko Jelene Vasilj, koja je imala nutarnja viđenja, Gospa je progovorila o Papi: "Bog mu je dao dopuštenje pobjediti Sotonu". Traži od sviju, a posebno od Pape "širiti poruku koju sam primila od svoga Sina. želim Papi povjeriti riječ s kojom sam došla ovdje u Međugorje: Mir; on je treba raširiti na sve strane svijeta... treba ujediniti kršćane svojom riječju i svojim propovjedanjem. Neka poglavito među mladima raširi poruke koje je primio od Oca u molitvi. Bog ga tada nadahnjuje. 

3.Osvrćući se na poteškoće župe glede biskupa i komisija za ispitivanje događaja u župi Međugorje, Gospa je rekla: "Treba slijediti crkveni auktoritet... međutim, prije nego što ona dade svoj pravorijek potrebno je duhovno napredovati. Ona svoj pravorijek neće izreći u žurbi. Događa se slično kao s rođenjem kojeg slijedi krštenje i potvrda. Crkva će potvrditi ono što je rođeno od Boga. Trebamo ići i napredovati u duhovnom životu, tjerani ovim porukama".

4.Prilikom boravka Pape Ivana Pavla II. u Hrvatskoj, Gospa je rekla: "Draga djeco! Danas sam s vama sjedinjena na poseban način, moleći za dar nazočnosti mog ljubljenog sina u vašoj domovini. Molite, dječice, za zdravlje moga najdražeg sina, koji trpi, a kojeg sam ja izabrala za ova vremena. Ja molim i zagovaram pred svojim Sinom Isusom, da se ostvari san, koji su imali vaši oci. Molite, dječice, na poseban način, jer sotona je jak i želi uništiti nadu u vašem srcu. Ja vas blagoslivljem. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!" (25. kolovoza 1994.)