Grižnja savjesti ne može te spasiti. Ljubav Božja može.

Nije ni Judu koji je izdao Isusa. Znaš li da, bez obzira koliku grižnju savjesti osjećao, to ne može iskupiti niti jednu tvoju pogrešku?

U trenucima kada pogriješiš, stvarno je teško vjerovati da te Bog i dalje voli. Cijelo vrijeme đavao te napada mislima kako si loš i ružan. On te optužuje: „Opet si to učinio! Vidi koliko si jadan! Što misliš da će te sad Bog blagosloviti? Ili voljeti? Sad, ovakav, više nikome ne možeš svjedočiti! Ništa ne možeš učiniti kako treba!“ U takvim trenucima potrebna je hrabrost da tvoj unutrašnji čovjek – tvoj duh, ustane i kaže: „Oče, pogriješio sam. Molim te da mi po Kristovoj krvi oprostiš. Iskren sam u svom srcu i tražim od tebe oproštenje. Đavle, gubi se od mene! Isus je platio kaznu za moje grijehe i to se više tebe ne tiče.“ Sve što ti tada preostaje je da radosno i veselo nastaviš život. Vjerojatno misliš: „Ali, ja i dalje činim jednu te istu grešku!“ I mnogi sveci su tako mislili, sve dok nisu prestali osuđivati sami sebe. Kad prestaneš osuđivati samog sebe zbog nečega što činiš, prestat ćeš to činiti.

Krivica i osuda te drže pritisnutim i deprimiranim do te mjere da ne možeš biti slobodan. Potrebno je biti odvažan da bi se izbjegao život pod osudom. Trebaš ustati u vjeri i reći: „ne!“ osjećaju krivnje. Đavao će ti reći: „Ne misliš valjda da se nećeš ni malo osjećati loše zbog onoga što si učinio? Bilo bi prikladno da bar sljedećih nekoliko dana ili sati budeš potišten zbog toga. To što si učinio je stvarno bilo jako ružno.“ Sve što trebaš na to reći je: „Ne, nikako! Uopće se neću osjećati loše zbog toga!“ Prvih nekoliko puta će možda biti teško, ali nakon toga bit će ti lakše tako postupati. Ne zaboravi, u Iz 53, 6 i 11 stoji da je Isus na križ uzeo ne samo naše grijehe, nego i našu krivicu, našu osudu i kaznu. Đavao ne želi da budeš slobodan od osude. Zašto? Zato što te osjećaj osude sprečava da se istinski prepustiš Božjoj ljubavi. Osuda je poput čeličnog zida koji te razdvaja od Boga. U takvom stanju ne možeš vidjeti Boga ni Božju dobrotu, nego samo svoj grijeh i krivicu. Zato: oslobodi se osude i vjeruj da je Njegova milost dovoljna da pokrije svaki tvoj grijeh. On te voli, a Njegova milost i oproštenje su besplatni darovi. Primi ih danas.