Isuse, preobrazi me u sebe!

Mnogi su među nama opterećeni i shrvani svojim problemima, osjećaju svakodnevne poteškoće, muče se s neriješenim i skrivenim životnim problemima.

To jako negativno utječe na njihov duh i tijelo. Nagriza živce. S nezadovoljstvom gledaju svoje tijelo. Počinju prezirati svaki trenutak, a uz to i svoj izgled i svoju muževnost i svoju ženstvenost. Nažalost ne vide izlaz. Traže ga, ali ne nalaze. Česta im je želja sve to promijeniti na svoju ruku da ovaj život nestane. O, samo kad bi htjeli pogledati Isusa, njegovo sjajno lice, njegovo čovještvo u kojem odsijeva božanstvo!

Stanite malo!

Pogledajte gore, ovaj život ima smisla!

Isus svojim preobraženjem otkriva pred svima smisao ovoga života. On ukazuje na novi život u punini. Ljudsko tijelo je stožer spasenja. Potrebno je samo prihvatiti Isusovu ruku, obratiti se i vjerovati evanđelju. U sjaju Isusova božanstva nestaje grijeh, jad i tuga. Trpljenje i smrt nema zadnju riječ. Prostor posvećen Isusovim preobraženjem postaje svet. Ovdje Sotona ne može doći. Bog nas je stvorio za sebe, zato će naše srce biti mirno jedino u Bogu. Ne dopustimo da u nama izblijedi sjaj Isusova lica i njegovih haljina.

Nikome nije lako na ovom svijetu. Nije bilo lako ni učenicima koji su pratili Isusa jer još nisu primili Duha Svetoga. Drugačije su gledali Gospodina nego što mi ga gledamo. Nisu shvatili Isusovu poruku o njegovoj žrtvi i smrti. Isus uzima sa sobom trojicu povlaštenih učenika. Oni će biti s Isusom tijekom agonije u Maslinskom vrtu. Crkveni oci povezuju apostole s tri kršćanske teološke kreposti: Petar – vjera, Jakov – nada, Ivan – ljubav. Te kreposti ocrtavaju kršćanski put hoda s Isusom. Pred njihovim se očima Isus preobražava.

Oni gledaju Božju slavu. Gledaju kako će izgledati Isusovo tijelo nakon uskrsnuća u slavi. Vide Isusovo lice koje sjaji jače od sunca, vide haljine bijele kao u svim vizijama gdje je Bog na djelu. Pojavljuje se i oblak, osobit znak Božjeg dolaska i njegove prisutnosti. Uz njega se pojavljuju Mojsije i Ilija. Oni su živi i razgovaraju s Isusom. Isusov svijet je svijet živih, a ne umrlih. U Mojsiju je zastupljena sva prošlost Izabranog naroda, u Iliji su prisutni svi proroci, a Isus je smisao sve povijesti. On je novi Mojsije i novi Ilija. U isto vrijeme objavljuje se Bog u tri božanske osobe.

Očev glas ori nad Sinom, a Duh je prisutnost koja je posebno obilježena oblakom. Isus je Očev jedinorođeni Sin po kome se događa spasenje. Njega slušati znači imati život vječni, imati smisao života. Lijepo je biti s Isusom. Petar je htio da ovaj prizor vječno traje. Spreman je načiniti tri sjenice, samo da se ne prekine ovaj divan trenutak.
Apostoli se nisu snašli dok gledali Isusovo božanstvo.

Mislili su da će umrijeti jer su gledali Boga licem u lice. Iako su se još uvijek vodili ljudskim računicama, zakoračili su u drugu stvarnost, koja je svima nama još uvijek nevidljiva. Oduševljava nas njihova reakcija na teofaniju – Bogojavljenje. Oni su pali licem na zemlju. To je najdublji naklon, koji čovjek može iskazati Bogu. Mi ga gledamo kao strahopoštovanje, koje dolazi iz nutrine ljudskoga bića.

Sami se nisu mogli podići.

Dižu se po Božjoj milosti!

U ovom prizoru i mi želimo otkriti sebe. Isus se preobražava i za nas. On nas želi probuditi iz sna i pozvati na zajednički hod. Njegovu preobraženu prisutnost prepoznajemo u euharistiji. To je njegovo tijelo, njegovo božanstvo, njegova sveta i životvorna krv. Zato pred Njim padamo na koljena. To je naša gesta poštovanja Boga u komadu kruha. Blagovanje Kristova tijela najsretniji je trenutak.

U Njemu prepoznajemo sebe. Učimo ljubiti sebe i svoje tijelo. U Isusu Kristu život prima potpuni smisao. U euharistiji Bog, koji je toliko velik, postaje svakome blizak. No, on se ne može smjestiti gdje mi hoćemo, kada hoćemo i kako hoćemo. Ne smijemo zaboraviti da Bog upravlja nama, a ne mi Bogom.

Gledajmo Isusovo preobraženo lice. Blagujmo što češće njegovo tijelo. Božja će nas milost mijenjati skroz do potpune preobrazbe u Isusu Kristu. Zato se izložimo djelovanju Božjega Duha. Bog Otac nad svakim svojim djetetom izgovara riječi: „Ti si moj ljubljeni, ti si moja ljubljena!“ Preobraženje nam otkriva tajnu neba i tajnu božanstva. No, to ne znači da će naši problemi nestati. Ne, nikako, ali s Isusom će nam biti lakše shvatiti smisao patnje i trpljenja, a onda i smrti.


pater Arek Krasicki, CSSp