Jedan od naslova Blažene Djevice Marije bio je "Ljiljan od Trojstva", doznajte zašto

Među mnogim naslovima Blažene Djevice Marije, jedan koji je sveta Gertruda vidjela u svojim vizijima bio je "Ljiljan od Trojstva".

Blažena Djevica Marija naziva se mnogim različitim imenima u Katoličkoj Crkvi, a mnoga od njih se nalaze u lauretanskim litanijama, piše Aleteia.

Jedan naslov posebno je objašnjen svetoj Gertrudi Velikoj, koja ga je vidjela otkrivenog u viziji.

Prema knjizi iz 19. stoljeća Duh svete Gertrude, Marija se ukazala Gertrudi u obliku ljiljana.

Sljedećeg dana dok se Gertruda molila, ukazala joj se Majka Božja u prisutnosti Presvetog Trojstva u obliku bijelog ljiljana s tri lista, od kojih je jedan stajao uspravno, a druga dva sagnuta.

Tada je potpunije razumjela ovaj naslov i upoznala njegovu simboliku.

Simbolika Ljiljana Trojstva

Po tome je shvatila da nije bez razloga Blažena Majka Božja nazvana bijelim Ljiljanom Trojstva, budući da je u sebi sadržavala, s više punoće i savršenstva nego bilo koje drugo stvorenje, kreposti Presvetog Trojstva, koje nikada nisu bile ukaljane ni najmanjem mrljom grijeha.

Uspravni list ljiljana predstavljao je svemoć Boga Oca, a dva lista koja su se svinula, mudrost i ljubav Sina i Duha Svetoga, kojima se Sveta Djevica tako približava.

Sveta Gertruda bi pod tim naslovom često zazivala Djevicu Mariju sljedećom molitvom.

“Zdravo, Bijeli Ljiljane uvijek mirnog i slavnog Trojstva! Zdravo, ružo sjajna, slastice neba, od koje se rodio Kralj nebeski i čijim se mlijekom hranio! Hraniš li naše duše izljevima svojih božanskih utjecaja?”

Djevica Marija rekla je svetoj Gertrudi: ” Ukazat ću se na smrtnom času onima koji me tako pozdrave u takvoj slavi da će predosjećati same radosti neba.”