Nestaje li po smrti čitav čovjek?

Nedavno sam pročitao knjigu »Problem duše« koju je 1974. izdala Crkva u svijetu. U toj knjizi na 62. stranici autor tvrdi da je smrću čovjeka uništeno ne samo njegovo tijelo nego i sama osoba, jer »čovjeka više nema«. Ja sam dosada vjerovao da smrt ne uništava čitavog čovjeka nego samo njegovo tijelo koje će se na dan uskrsnuća sjediniti s njegovom dušom (osobom) u novog čovjeka.Molim Vas da mi odgovorite je li mišljenje autora ujedno i nauk Katoličke Crkve. Krešimir iz Zagreba

»Po smrti, dijeljenjem duše i tijela, tijelo se čovjekovo raspada, dok mu duša ide u susret Bogu, čekajući da se ponovno sjedini sa svojim proslavljenim tijelom. Bog će svojom svemoću povratiti konačno nepokvarljiv život našim tijelima sjedinjujući ih s našim dušama, snagom Isusova uskrsnuća« – kaže se doslovno u Katekizmu Katoličke Crkve koji iznosi siguran i pouzdan nauk Katoličke Crkve.

Nemamo pri ruci knjigu koju spominjete, pa ne možemo biti sigurni jeste li ili niste dobro razumjeli autora.

Što se tiče načelnoga pitanja: Je li mišljenje određenog autora ujedno i nauk Katoličke Crkve? – možemo Vam odgovoriti da svako mišljenje teološkoga autora nije nauk Crkve. Pouzdano ne bi bio nauk Crkve stav koji Vi pripisujete autoru, što možete i sami zaključiti uspoređivanjem s navedenim riječima iz Katekizma Katoličke Crkve.