Pet stvari potrebnih da se dobro ispovijedimo

Pet stvari potrebnih da se dobro ispovijedimo

1. Promisliti grijehe.
2. Pokajati se za grijehe.
3. Odlučiti temeljito da se nećemo više na grijehe vratiti.
4. Ispovjediti pravo i skrušeno sve svoje grijehe.
5. Izvršiti naređenu pokoru.

Označeno u