Podsjetimo na ovu lijepu istinu one koji su tjeskobni i u strahu

Podsjetimo na ovu lijepu istinu one koji su tjeskobni i u strahu:

Gospodin je s nama na svakom koraku, budno prati svoje najmilije... Zahvalimo Mu na tome i ničega se ne bojmo!

Ti znaš kad sjednem i ustanem; izdaleka ti poznaješ misao moju. Moje hodanje i počivanje ti odmjeravaš, svi moji putevi tebi su znani." Psalam 139

Označeno u