Sveti Ivan Marija Vianney - O svećeniku

Bez sakramenta svetog svećeničkog reda ne bismo među sobom mogli imati božanskog Spasitelja.

Jer tko je onaj koji ga s neba privlači i pod prilikama kruha mu daje stan u svetohraništu? – Svećenik.

Tko je onaj, koji je vašu dušu kod ulaza u ovaj zemaljski život primio i u kupki sv. krsta od istočnog grijeha očistio i s posvetnom milošću ukrasio? – Svećenik.

Tko hrani dušu s nebeskim kruhom da joj na njezinom hodočasničkom putu dade snagu i jakost? – Svećenik.

Tko pripravlja vašu dušu za pristup pred Božju sudačku stolicu? – Svećenik.

I tko pokojnu dušu s molitvama i blagoslovima Crkve prati sve do iza groba?

– Svećenik.

Od rođenja do smrti – uvijek i uvijek svećenik!