Svijet kaže da nemam ambicije,ali ja se nadam, ja sanjam

Svijet kaže da neću uspjeti,
ali ja znam da hoću.

Svijet kaže da moje misli nisu važne,
ali ja znam da jesu.

Svijet kaže da moj glas neće nitko čuti,
ali ja znam da netko ipak hoće.

Svijet kaže da ne mogu živjeti bez novca,
ali ja znam da mogu.

Svijet kaže da mi treba mnogo prijatelja,
ali meni je potreban samo jedan.

Svijet kaže da je moj Spasitelj mrtav,
ali ja znam da On živi.

Svijet kaže mnogo toga,
ali ja ne slušam.

Nepoznati autor