Želiš biti lijepa?!

Za privlačne usne,
izgovaraj riječi dobrote.

Za divne oči, traži dobro u ljudima.

Za vitko tijelo, dijeli svoju hranu s gladnima.

Za lijepu kosu, pusti djetetu da prođe svojim prstima kroz nju jednom dnevno.

Za ravnotežu, hodaj sa spoznajom da nikad ne hodaš sama.

Zapamti, ako ikad budeš trebala ruku pomoći, naći ćeš svoju vlastitu. Kako bivaš starija, otkrit ćeš da imaš dvije ruke, jednu za pomoć samoj sebi, drugu za pomoć drugima.

Ljepota žene nije u odjeći koju nosi, tijelu koje njeguje ili načinu kako češlja svoju kosu.

Ljepota žene mora se vidjeti u njezinim očima, jer su oči ogledalo njezina srca, mjesto gdje ljubav prebiva.

Istinska ljepota žene odražava se u njezinoj duši i s godinama samo raste.

Audrey Hepburn

Označeno u