Evanđelje, 1.1.2019.

Evanđelje: Lk 2, 16-21

I brzo su otišli i našli Mariju i Josipa i dijete položeno u jaslama. Kad su ga vidjeli, ispričali su ono što im je bilo rečeno za to dijete. I svi koji su to čuli divili su se onome što su im rekli pastiri, a Marija je čuvala sve te riječi u srcu svojemu i razmišljala o njima. Potom su se pastiri vratili, slaveći i hvaleći Boga zbog svega što su čuli i vidjeli, jer se dogodilo onako kako im je bilo rečeno. Kad se navršilo osam dana, te ga je trebalo obrezati, dali su mu ime Isus, kako ga je nazvao anđeo prije nego je bio začet u utrobi majčinoj.
Komentar Evanđelja: pater Ivan Dominik Iličić, OP