Evanđelje dana, 15.9.2022.

Evanđelje dana:

Iv 19, 25-27

Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: »Ženo! Evo ti sina!«

Zatim reče učeniku: »Evo ti majke!« I od toga časa uze je učenik k sebi.

Svećenik: don Danko Kovačević.