Evanđelje dana, 18.7.2019.

Evanđelje dana:

Mt 11,28-30. U ono vrijeme: Reče Isus: "Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.

Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako." Svećenik: fra Mate Kolak.