Evanđelje dana, 20.7.2019.

Evanđelje dana: Mt 12, 14-21

"U ono vrijeme: Iziđoše farizeji iz sinagoge i održaše vijećanje protiv Isusa, kako da ga pogube. Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je išlo mnoštvo. On ih sve ozdravi i poprijeti im da ga ne prokazuju — da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: Evo Sluge mojega, koga sebi izabrah: mog ljubimca, miljenika duše moje! Stavit ću Duha svoga na njega: naviještat će pravo narodima; preti se neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima; trske stučene prelomiti neće,
stijenja što tek tinja neće ugasiti — sve dok do pobjede ne izvede pravo. Ime njegovo nada je narodima!" Svećenik: Mislav Skelin.