Evanđelje dana, 26.9.2020.

Evanđelje dana:

Lk 9,43b-45 U ono vrijeme: Dok su se svi divili svemu što je Isus činio, reče on učenicima: »Uzmite k srcu ove riječi: Sin Čovječji doista ima biti predan ljudima u ruke.« Ali oni ne razumješe te besjede, bijaše im skrivena te ne shvatiše a bojahu se upitati ga o tome. Svećenik: fra Mate Kolak.