Međunarodni seminar za liječnike i medicinsko osoblje u Međugorju,2015