Nakon deset godina Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića otvara nove prostorije u Mostaru

Na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića (FDZMB) sa sjedištem u Bijakovićima započeo je program obilježavanja deset godina rada.

Na konferenciji za medije organiziranoj u Mostaru na adresi Kneza M. Viševića Humskog (zgrada Napretka), koji je ujedno i nova lokacija gdje će Fakultet od ak. 2019./20. održavati nastavu, obratili su se Rektor Sveučilišta dr. sc. Ivica Radovanović, red. prof. i Dekan Fakulteta dr. sc. Radenko Udovičić, docent.

“Fakultet je u prvih deset godina rada promovirao više od 200 prvostupnika, oko 250 magistara , i 31 doktora znanosti iz različitih područja. Za prvih deset godina Fakultet je predložio, a Senat Sveučilišta dodijelio ili preuzeo izbore u znanstveno-nastavna zvanja za 11 redovnih profesora, 21 izvanrednog profesora, 75 docenata, 44 viša asistenta, 48 asistenata i jednog lektora”, naveo je Udovičić na konferenciji za medije u Mostaru. Naglasio je da Fakultet sa svojih trenutno angažiranih više od šezdeset (60) nastavnika i asistenata djeluje u sklopu Sveučilišta Hercegovina, koje ima sjedište u Mostaru.

Sveučilište Hercegovina je prvo privatno licencirano i akreditirano Sveučilište u Hercegovini, koje je dobilo rješenje o akreditaciji i upisano je u Registar akreditiranih visokoškolskih ustanova pri Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH. Diplome stečene na Sveučilištu Hercegovina prepoznate su i priznate u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta, što potvrđuju diplomanti zaposleni širom Bosne i Hercegovine i Europe.

Rektor Sveučilišta Hercegovina prof. dr. Ivica Radovanović je posebnu pažnju posvetio jačanju znanstveno-nastavnih kompetencija nastavnika i suradnika.

„Naša desetogodišnja posvećenost razvoju kadrova i studijskih programa, unapređenju rada sa studentima i studiranju, inoviranju nastavnog procesa, afirmimaciji znanstveno-istraživačkog rada, međunarodnoj suradnji, obezbjeđivanju materijalno-tehničkih uvjeta uz redovito praćenje kvalitete rada, rezultiralo je dobijanjem pune akreditacije Fakulteta. Taj proces se odvija na visokoj razini prvenstveno zaslugom našeg utemeljitelja prof. dr Milenka Brkića, te zajedničkim naporima i razumijevanjem svih nastavnika, asistenata, studenata i zaposlenika“, rekao je Radovanović.

Gabrijela Primorac, predsjednica Studentske organizacije FDZMB je poručila svim mladima da budu hrabri i potraže svoj način kako ostvariti životne ciljeve.

„Ja sam skoro pet punih godina studentica na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića i zadovoljna s onim što sam postigla i odnosima koje sam stvorila, praktičnim radom koji mi je pomogao da prepoznam čime se u životu želim baviti. Profesori i djelatnici Fakulteta otvorili su mi nove perspektive i proširili životne vidike, a tu sam stekla i kolege i prijatelje na koje ću se moći oslanjati i nakon što završim svoj studij“, rekla je Primorac.

Fakultet je uspostavio svoj vlastiti model organiziranja znanstveno-nastavnog procesa. Na Fakultetu se na sva tri ciklusa studija izvodi 11 studijskih programa: Predškolski odgoj, Razredna nastava, Socijalna pedagogija, Pedagogija, Psihologija, Defektologija – Logopedija, Sociologija i politologija, Ekologija i zaštita okoliša, Informatika i komunikologija, Menadžment i javna uprava i Turizam. Upisi u ak. 2019./20. godinu su u tijeku.