Krunica svetog Ante

1. O slavni sveti Ante, tebi je sve moguće jer ti je Bog podijelio moć da uskrsuješ mrtve i probudiš naše duše iz nemarnosti na gorljivi kršćanski život. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

2. O dobri sveti Ante, tvoja se mudrost, u svetoj Crkvi na izvanredan način očitovala, zato rasvijetli naše duše svijetlošću nebeskih istina. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

3. O milostivi sveče, ti si uvijek pripravan da pomogneš svoje štovatelje u njihovim nevoljama, priteci i meni u pomoć u sadašnjoj nevolji. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

4. O silni sveti Ante, ti si već od mladosti naučio pobjeđivati paklenog neprijatelja, čuvaj i brani moju dušu, od njegovih napasti i nastojanja. Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu....

5. O čisti sveti Ante, ti si se odlikovao lijepom krepošću, anđeoske čistoće, ne dopusti da se moja duša nikada ne zablati ružnim grijehom nečistoće. Oče naš...Zdrava Marijo...Slava Ocu....

6. O nevini sveti Ante, nebeski liječniče, ti tolikim bolesnicima vraćaš zdravlje, ozdravi moju dušu od grijeha i zlih navika. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

7. O plemeniti sveti Ante,vjerni pratioče vodi moju dušu po uzburkanom moru ovog života i privedi je u luku vječnog Spasenja. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

8. O ljubljeni sveti Ante, ti si mnoge osuđenike oslobodio od njihove propasti, oslobodi moju dušu od veriga grijeha, da je pravda Božja ne osudi na vječnu propast. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

9. O pravi čudotvorče sveti Ante, ti znaš slomljene i zamrle udove opet oživjeti, ujedno oživi svete Crkve njezine udove koji su zamrli ili otpali radi svojih grijeha. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

10. O brižljivi sveti Ante, s pomoću tvog zagovora nalaze se izgubljene stvari, pomozi mi da nikad ne izgubim milosti i prijateljstvo Božje. Ako bi se to ipak dogodilo, pomozi mi da ih opet zadobijem. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

11. O mili sveti Ante, tebi se utječe mlado i staro, ti ih zagovaraš. Evo i ja nevoljnik, dolazim tebi da me uslišaš i pomogneš. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

12. O darežljivi sveti Ante, vidiš da mnoge pogibelji i zamke okružuju moju dušu, smjerno te zaklinjem da me od njih očuvaš i oslobodiš. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

13. O predragi sveti Ante, s prijedstolja slave svoje pogledaj na moju molitvu. Neka me milosrdni Otac nebeski usliši preko tvojega moćnoga zagovora. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

-Za umrle duše. Oče naš.... Zdravo Marijo.... Pokoj vječni...

Litanije sv. Ante

(za privatnu uporabu)

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo Djevica, moli za nas!
Sveti Ante Padovanski, moli za nas!
Sveti Ante, miljeniče božanskoga Djeteta, moli za nas!
Sveti Ante, gorljivi apostole, moli za nas!
Sveti Ante, urese svoga svetog Reda, moli za nas!
Sveti Ante, diko svetoga Franje, moli za nas!
Sveti Ante, ljubitelju siromaštva, moli za nas!
Sveti Ante, učitelju pokornosti, moli za nas!
Sveti Ante, ogledalo odricanja i mrtvljenja, moli za nas!
Sveti Ante, ljiljane djevičanstva, moli za nas!
Sveti Ante, miomirisna posudo čistoće, moli za nas!
Sveti Ante, sjajna zvijezdo svetosti, moli za nas!
Sveti Ante, uzore ćudorednosti, moli za nas!
Sveti Ante, ognju ljubavi, moli za nas!
Sveti Ante, krasoto nebeska, moli za nas!
Sveti Ante, škrinjo zavjetna, moli za nas!
Sveti Ante, čuvaru božanskoga znanja, moli za nas!
Sveti Ante, trubljo evanđeoska, moli za nas!
Sveti Ante, stupe Crkve, moli za nas!
Sveti Ante, učitelju istine, moli za nas!
Sveti Ante, vjesniče milosti, moli za nas!
Sveti Ante, revnitelju duša, moli za nas!
Sveti Ante, utočište zapuštenih, moli za nas!
Sveti Ante, utjeho žalosnih, moli za nas!
Sveti Ante, uskrisitelju mrtvih, moli za nas!
Sveti Ante, iskorjenitelju opačina, moli za nas!
Sveti Ante, uzore kreposti, moli za nas!
Sveti Ante, kladivo krivovjeraca, moli za nas!
Sveti Ante, svjetlo nevjernika, moli za nas!
Sveti Ante, ispitatelju srdaca, moli za nas!
Sveti Ante, mučeniče željom, moli za nas!
Sveti Ante, trepete zlih duhova, moli za nas!
Sveti Ante, nalazniče izgubljenih stvari, moli za nas!
Sveti Ante, slavni čudotvorče, moli za nas!
Sveti Ante, sveče čitavoga svijeta, moli za nas!
Milostiv budi, oprosti nam Gospodine.
Milostiv budi, usliši nas Gospodine.
Od svakoga zla, oslobodi nas, Gospodine!
Od svakoga grijeha, oslobodi nas, Gospodine!
Od zasjeda đavolskih, oslobodi nas, Gospodine!
Od kuge, glada i rata, oslobodi nas, Gospodine!
Od smrti vječne, oslobodi nas, Gospodine!
Po zaslugama sv. Ante, oslobodi nas, Gospodine!
Po gorućoj ljubavi njegovoj, oslobodi nas, Gospodine!
Po revnom propovijedanju njegovu, oslobodi nas, Gospodine!
Po želji njegovoj za mučeništvom, oslobodi nas, Gospodine!
Po ustrajnosti njegovoj u poslušnosti, siromaštvu i čistoći, oslobodi nas,
Gospodine!
Po žarkoj ljubavi njegovoj koja ga učini dostojnim da te kao maleno djetešce
primi u ruke svoje, oslobodi nas, Gospodine!
Na dan sudnji, oslobodi nas, Gospodine!
Grešnici, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš na pravu nas pokoru ganuti, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš oganj svete ljubavi svoje u nama upaliti, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš svetoga Ante za zaštitnika i zagovornika nama darovati, tebe
molimo, usliši nas!
Da se dostojiš po zaslugama svetoga Ante pravo nam pokajanje, duboku
poniznost i dar svetoga razmišljanja podijeliti, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš po zagovoru svetoga Ante pomoći nas da đavla, svijet i tijelo
uzmognemo potpuno nadvladati, tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš sve one pomoći koji svetoga Ante u svojim nevoljama zazivaju,
tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš uslišiti nas, tebe molimo, usliši nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
- Moli za nas sveti Ante.
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Svemogući, vječni Bože, koji si svetoga Antu odlikovao obilatim milostima i sjajnim čudesima: udijeli nam milost da sve što god od tebe po njegovim zaslugama ištemo, po njegovu moćnom zagovoru zastalno primimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Označeno u