MOLIMO SVI ZAJEDNO: Istovremena krunica Hrvata svega svijeta

MOLIMO ZA: Obnovu Zagreba, Suzbijanje pandemije Coronavirusa, Za naš raseljeni narod, Za obnovu vjere hrvatskoga naroda.

Krunicu ćemo moliti svi u istom trenu po svemu svijetu. Predvoditi će je pater Ike sa svećenicima iz cijelog svijeta. Krunicu pratite na linku ispod.