Upoznajte najstariju i najveću hrvatsku katoličku zajednicu na svijetu

Od pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji (1. srpnja 2013.), župa bilježi stalan porast broja Hrvata katolika. Kroz cijelu povijest župe događale su se slične migracije.

Hrvatska katolička župa München djeluje u Bavarskom pastoralnom području, u sklopu nadbiskupije München i Freising.Nakon Drugoga svjetskog rata, na području Njemačke nalazio se veliki broj Hrvata izbjeglica pa je Katolička Crkva osjetila potrebu sustavnog okupljanja i pastoriziranja na materinskom jeziku. U Münchenu i okolici bilo je već 1945. oko tri tisuće hrvatskih izbjeglica, donosi Večernji.

Stoga već 1946. godine vlč. Ivo Vitezić, svećenik Krčke biskupije, započinje s okupljanjem i pastoralnim radom s našim ljudima, u čemu ga je naslijedio vlč. Stjepan Kukolja, svećenik Zagrebačke nadbiskupije.

Osnutkom Hrvatske katoličke misije u Münchenu smatra se 1948. godina, od kada se sustavno, svake nedjelje, slavi misa za hrvatske vjernike u Domu za starije osobe u Vinzentinumu, Öttingenstr. 16.

Strukturiranje i sustavan rad započinju 1950. godine dolaskom dr. fra Dominika Šušnjare, koji je na početku bio pastoralni pomoćnik vlč. Kukolji, a od 1953. postaje voditelj Hrvatske katoličke misije München te hrvatski naddušobrižnik za cijelu Njemačku.

Zauzimanjem fra Dominika Šušnjare, koji uviđa potrebu angažiranja časnih sestara u katehizaciji i vođenju crkvenog pjevanja, od 1965. do 1974. godine ovdje kao pastoralne suradnice djeluju školske sestre franjevke Krista Kralja provincije Presvetog Srca Isusova iz Splita, a od listopada 1974. do danas sestre Družbe sestara franjevki od Bezgrješne iz Šibenika.

Hrvatska katolička župa München najstarija je i najveća hrvatska katolička zajednica na svijetu, a broji više od 50 tisuća vjernika. Do jeseni 2013. godine hrvatska zajednica je nosila naziv Hrvatska katolička misija München, a od tada Hrvatska katolička župa München.

Voditelji župe od početka do danas bili su: svećenik Krčke biskupije vlč. dr. Ivo Vitezić (1946. – 1948.), svećenik Zagrebačke nadbiskupije vlč. dr. Stjepan Kukolja (1949. – 1951.) te članovi franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu – dr. fra Dominik Šušnjara (1953. – 1983.), fra Josip Zrnčić (1983. – 1988.), fra Mirko Marić (1988. – 1994.), fra Petar Gulić (1993. – 2000.), fra Božo Ančić (2000. – 2003.) i fra Tomislav Dukić (2003. – 2011.).

Na čelu je župe od 2011. godine je fra Boris Čarić. U župi djeluju i dušobrižnici: fra Petar Komljenović, fra Filip Mimica, fra Ante Krešo Samardžić, fra Jozo Župić, fra Marinko Vukman. Uz svećenike, u župi su trajni đakon Mate Kutleša te pastoralne suradnice s. Nikolina Marija Bilić, s. Viktorija Vukančić i Anamarija Andijević te tajnica Marija Šibenik.

Središte duhovnog života župe je nedjeljno euharistijsko slavlje. U župi se redovito nedjeljom slavi deset misa, od kojih šest u gradu Münchenu (dvije mise u župnoj kapeli bl. Alojzija Stepinca, zatim u crkvama St. Michael, St. Gabriel, Maria Schutz i St. Paul) te četiri mise izvan grada – u Geretsriedu, Ebersbergu, Poingu i Emmeringu/FFB.

Uz euharistijska slavlja, koja su temelj sakramentalnog života vjernika, rad u župi organiziran je po načelu okupljanja župnih skupina. Ovdje se redovito održavaju vjeronaučni susreti od 1. do 8. razreda s posebnim naglaskom na pripreme za sakramente prve pričesti i potvrde, zatim pripreme za sakrament ženidbe (zaručnički tečajevi), posjet nemoćnim i bolesnim osobama, pripreme djece i odraslih za sakramente inicijacije.

Uz navedene skupine tu su također: Franjevačka mladež – FRAMA, ministranti, molitvena skupina za proslavu Božjega milosrđa, biblijska skupina, mjesečne tribine za odrasle, pjevački zborovi župe (dječji zbor "Hrvatski slavuji" te četiri zbora odraslih, koji pjevaju na euharistijskim slavljima u crkvama Maria Schutz – Pasing i St. Gabriel, St. Michael i St. Paul u Münchenu), orkestar djece i ­mladih, nastava tamburica za djecu, ženska vokalna skupina "Lira", klapa "Croatia", folklorna skupina "Fra Andrija Kačić Miošić" sa sekcijom za djecu, mlade i seniore koje obuhvaćaju uzraste od 4. godine na dalje, skupina akademičara i skupina starijih osoba koje se u župi sastaju jedanput tjedno.

U župi djeluje i župno vijeće u čijem su sastavu: odbor za djecu, odbor za mlade, odbor za seniore i Caritas, odbor za bogoslužje, odbor za javnost te odbor za organizaciju župnih proslava.

Od pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji (1. srpnja 2013.), župa bilježi stalan porast broja Hrvata katolika. Kroz cijelu povijest župe događale su se slične migracije.

Taj nagli porast novopridošlih katolika donosi i nove izazove u pogledu pastoralnog djelovanja. Isto tako, sve je učestalija praksa da se stariji ljudi odlaskom u mirovinu sve manje vraćaju u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu jer su se dugogodišnjim boravkom integrirali u Njemačkoj, gdje su poglavito vezani uz djecu i njihove obitelji. Ta ih obiteljska povezanost i zajedništvo upućuju na ostanak u ovoj zemlji.

O Hrvatskoj katoličkoj župi München napisano je više knjiga: Hrvatska katolička misija u Münchenu, 50. obljetnica života i djelovanja (1948. – 1998.) autora dr. fra Luke Tomaševića (1998.), zatim knjiga Dr. fra Dominik (Nikola) Šušnjara – život i djelo autora fra Stjepana Čove (1998.) i spomenica – 50. obljetnica crkvenog zbora Hrvatske katoličke župe München (2015.), glavni i odgovorni urednik fra Boris Čarić.

Osim navedenih tiskanih knjiga u župi izlaze Župni listić i Misijske poruke, a aktivna je i internetska stranica s duhovnim poticajima i aktualnim informacijama važnima za pastoralni rad župe.

Kako je već rečeno, dr. fra Dominik Šušnjara 1965. u Münchenu je pokrenuo Vjesnik Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj, koji je pod tim naslovom izlazio do kraja 1971. U socijalnoj službi pri Caritasu u Münchenu djeluju socijalni radnici Kristina Alvir, Anto Blažević i Marijo Suman.

Na današnjem području župe djelovala je i Hrvatska katolička misija Ebersberg koja je osnovana 1988. Prije osnutka misije Ebersberg, njezino je područje pripadalo misiji München. Kako se spomenuta misija nalazila na velikom području, Nadbiskupski je ordinarijat odvojio nekoliko podružnica oko Münchena i osnovao Ebersberg.

Misiju su vodili fra Miroslav Modrić (1988. – 1989.), fra Stjepan Maleš (1989. – 1993.) i fra Draško Teklić (1993. – 1999.). Kao pastoralne suradnice u misiji su djelovale s. Marija-Petra Vučemilo (1988. – 1992.) i s. Ljubica Bilobrk (1992. – 1999.).

Misija je prestala sa samostalnim djelovanjem 1999. godine, a njezino područje danas pastoriziraju svećenici iz župe München. U misiji je bilo oko 3500 vjernika, a u vrijeme misije Ebersberg, mise su se slavile u Ebersbergu, Poingu, Wasserburg-Innu, Höhenkirchen-Siegertsbrunnu i Ramsauu.

Adolf Polegubić, "Dušobrižništvo za Hrvate u Njemačkoj", Hrvatski dušobrižnički ured – Niz "Diaspora croatica" knj. 24, Frankfurt am Main, 2017.