Međugorje danas… i sutra

Međugorje danas šuti.

Tišina oplakuje prazne prolaze crkvenog broda.

Bez riječi odjekuju napuštene ispovjedaonice, u kojima se ne čuju riječi odriješenja, niti suze blagoslova!

Napuštene klupe kao nijemi vojnici stoje  u svom vječnom klanjanju Raspetome na vanjskom oltaru. Praznina se ćuti u zraku, u grani, u svjetlosti, u zvuku…

Gospin lik postojano čeka! Čeka ona jutra ispunjena molitvom i pjesmom!

One ruke koje ne prestaju slaviti, dodirivati, sklapati se, milovati i dijeliti!

Onu rijeku ljudi koja stoji u potocima pokajanja

Ono svjetlo koje dolazi i od svijeće i od obraćenog srca!

Bit će opet takvo Međugorje sutra!

Ali ono Međugorje sutra je i u Međugorju danas ako ga u srcu nosiš!

S Gospom!

Paula Tomić/medjugorje-info.com

Označeno u