Ako nikada nisi...

Ako nikada nisi osjetio bol, kako bi znao da sam ja Iscjelitelj?

Ako nikada nisi molio, kako bi znao da sam ja Izbavitelj?

Ako nikada nisi pokušao, kako bi mogao nazivati sebe onim koji nadilazi
sebe?

Ako nikada nisi osjetio tugu, kako bi znao da sam ja Tješitelj?

Ako nikada nisi napravio pogrešku, kako bi znao da sam ja Onaj koji oprašta?

Ako si znao sve, kako bi znao da ću odgovoriti na tvoja pitanja?

Ako nikada nisi bio u nevolji, kako bi znao da ću doći spasiti te?

Ako nikada nisi bio slomljen, kako bi ti znao da ću doći iscijeliti te?

Ako nikada nisi imao problema, kako bi znao da ih mogu riješiti?

Ako nikada nisi patio, kako bi ti znao kroz što sam prošao?

Ako nikada nisi prošao kroz vatru, kako bi onda postao čist?

Ako bih vam dao sve, kako biste to poštovali?

Da te nisam nikad ispravio, kako bi znao da te volim?

Kad biste imali svu moć, kako biste naučili ovisiti o meni?

Da je vaš život savršen, za što biste me trebali?

S ljubavlju, ISUS

Označeno u