Fra Ivo Pavić - Isuse, Sine Davidov smiluj nam se (MOLITVA ZA OZDRAVLJENJE, MEDITACIJA)

U ono vrijeme, kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev.

Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!

Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: Sine Davidov, smiluj mi se! Isus se zaustavi i reče: Pozovite ga! I pozovu slijepca sokoleći ga: Ustani! Zove te!

On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: Što hoćeš da ti učinim? Slijepac mu reče: Učitelju moj, da progledam. Isus će mu: Idi, vjera te tvoja spasila! I on odmah progleda i uputi se za njim.

Označeno u