ISUS TI KAŽE: Nemoj kriviti mene u svom životu

Nemoj kriviti mene u svom zivotu!

Zoveš me Gospodarom a ne slušaš me
Zoveš me Svijetlom a ne vidiš me
Zoveš me Putem a ne slijediš me
Zoveš me Životom a ne živiš me
Zoveš me Pravedni a ne voliš me
Zoveš me Bogatim a ne pitaš
Zoveš me Vječnim a ne tražiš me
Zoveš me Milostivim a ne vjeruješ mi
Zoveš me Plemenitim a ne služiš mi
Zoveš me Silni a ne poštuješ me

Samo me zoveš a nije te strah ako ja osudim tebe, onda nemoj mene kriviti!

ISUS