Tražio sam od Boga..., a dobio sam...

Tražio sam od Boga...

Tražio sam SNAGU - I Bog mi je dao POTEŠKOĆE KOJE SU ME OSNAŽILE.

Tražio sam MUDROST - I Bog mi je dao PROBLEME koje je trebalo riješti.

Tražio sam BOGATSTVO - I Bog mi je dao MOZAK I TIJELO da mogu raditi.

Tražio sam HRABROST - I Bog mi je dao PREPREKE koje je trebalo svladati.

Tražio sam LJUBAV - I Bog mi je dao LJUDE kojima je trebalo pomoći.

Tražio sam USLUGE - I Bog mi je dao PRILIKE

Nisam dobio ništa od onog što sam tražio, ali dobio sam sve što mi je trebalo.

Označeno u