21. duhovne vježbe za svećenike

21. duhovne vježbe za svećenike održat će se u Međugorju od 4. do 9. srpnja 2016. Tema je: „Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan“.(Lk 6, 36) „U Gospinoj školi“

PROGRAM SEMINARA

4. srpnja 2016., ponedjeljak

16. 00 – 18. 00 Prijave sudionika (Nova dvorana)

18.00 POČETAK SEMINARA

Molitva krunice, sv. misa, molitva za ozdravljenje i slavna otajstva krunice

 

5. srpnja 2016., utorak

9.00 Klanjanje pred Presvetim

9. 30 Predavanje, molitva

12.00 Stanka (Klanjanje u tišini)

15.30 Predavanje, molitva

18.00 Večernji program (krunica, sv. misa, molitva za ozdravljenje i slavna otajstva krunice)

22.00 Klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu

 

6. srpnja 2016., srijeda

9.00 Klanjanje pred Presvetim

9.30 Predavanje, molitva

12.00 Stanka (Klanjanje u tišini)

15.30 Predavanje, molitva

18.00 Večernji program (krunica, sv. misa, molitva za ozdravljenje i slavna otajstva krunice)

 

7. srpnja 2016., četvrtak

6.00 Krunica na Brdu ukazanja

10. 00 Predavanje, molitva

12.00 Stanka (Klanjanje u tišini)

15.30 Predavanje, molitva

18.00 Večernji program (krunica, sv. misa i klanjanje)

 

8. srpnja 2016., petak

6.00 Put križa na Križevcu, ispovijed

15.30 Predavanje, molitva

18.00 Večernji program (krunica, sv. misa, čašćenje križa Gospodinova)

 

9. srpnja 2016., subota

08.30 Odlazak na grob fra Slavka Barbarića, molitva

09.00 Iskustva, svjedočanstva

 

ZAVRŠETAK SUSRETA SV. MISOM U 11 SATI.

Voditelji seminara za svećenike su:

Fra Damir Pavić rođen je 09. studenoga .1971. u Varešu. Rodna župa Vijaka je posvećena Bezgrešnom začeću BDM. Član je provincije Bosne Srebrene. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 2005. u Sarajevu. Djelovao je u župi Fojnica, župi Okučani i sada je već četiri godine na službi u župi Rođenja BDM na Brestovskom. Po Marijinom zagovoru ljubav prema svećeničkom pozivu osjetio je u Međugorju. 

Fra Marinko Šakota rođen je u Čitluku 1968. godine Osnovnu školu pohađao u Čitluku kao i prvi razred Srednje škole. Tada je izabrao Franjevački poziv pa se uputio u Franjevačko sjemenište u Visoko. Tu je završio 2. razred gimnazije, a ostala dva u Isusovačkoj gimnaziji u Dubrovniku gdje je i maturirao. Franjevački habit je obukao 15. srpnja 1987. na Humcu, gdje je proveo godinu dana Novicijata. Studij filozofije i teologije započeo je u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji (1989. – 1990.), nastavio u Zagrebu na Isusovačkom učilištu (1990. -1992.), a završio u Fuldi, Njemačka 1995., gdje je i diplomirao. Vječne zavjete položio je u Širokom Brijegu 1993. godine. Za đakona je zaređen u Zagrebu 1996., a za svećenika u Frohnleitenu 1996. godine. Prva služba bio je Franjevački samostan u Innsbrucku gdje je kao ispomoć proveo godinu dana, zatim kao duhovni pomoćnik u Frohnleitenu, te kao kapelan u Augsburgu . U Mostaru je bio kapelan tri godine, a zatim župnik u Gradnićima sedam godina. Od rujna 2010. je na službi u Međugorju kao kapelan, a od 2013. župnik župe Međugorje.

Označeno u