Hodočašće korisnika i djelatnika staračkog doma „Vita” iz Gruda u Međugorje

Starački dom „Vita” iz Gruda u srijedu 14. rujna organizirao je jednodnevno hodočašće u Međugorje za korisnike i djelatnike ovog doma.

Pri dolasku susreli su se s hodočasničkim vodičem koji ih je ukratko upoznao sa znamenitostima Međugorja i prvim ukazanjima, te s novinarkom Radiopostaje „Mir” Međugorje koja je napravila intervju s korisnicima.

Iako su to sve starije osobe koje, kako kažu, i ne broje koliko su puta dolazili u Međugorje, svaki put je to i za njih jedno novo iskustvo. Nisu se mogli uspeti na brdo Ukazanja niti na Križevac ali je za njihovu duhovnu obnovu dovoljno bilo doći u krug oko crkve sv.Jakova i pomoliti se ispred Gospinog kipa u Međugorju. Nakon molitve u crkvi, zapalili su svijeće kod križa u blizini međugorske župne crkve.

Marija Ćorluka, ravnateljica doma kazala da trenutno u domu ima 110 korisnika: „Možemo reći da je postala tradicija organizirati hodočašće jednom godišnje u Međugorje. Njih dosta ne može, s obzirom na njihovo zdravstveno stanje. 20 do 30 korisnika dođe u Međugorje. Svaki dan slušaju krunicu i sv. misu preko radiopostaje „Mir” Međugorje”. 93-godišnji Ljubo Pandžić kaže da od samih početaka dolazi u Međugorje. „Meni je Gospa puno pomogla. Želio bih poručiti mladima da vjeruju u Boga”.

Označeno u