Nedjelja Božjeg milosrđa u Šurmancima

U Šurmancima, filijali međugorske župe uz rijeku Neretvu, nalazi se crkvica Milosrdnog Isusa.

Tamo se svake godine na blagdan Božjeg Milosrđa, u prvu nedjelju po Uskrsu slavi posveta crkve sagrađene 2002. god. I ove godine na Mali Uskrs, središnje slavlje je sveta misa u 11 sati.

Jedna molitvena skupina iz Trenta Međugorju je darovala monumentalnu sliku Milosrdnog Isusa bremenitu značenjem: čudo iscjeljenja koje se dogodilo posredstvom te slike bilo je jedan od dokaza pri beatifikaciji sestre Faustine Kowalske i priznanju pobožnosti prema Milosrdnom Isusu te proglašenju blagdana Božjeg Milosrđa u prvu nedjelju poslije Uskrsa. Ova se slika nekoliko godina nalazila u kapelici na groblju u Šurmancima, dok nije našla svoje konačno mjesto u ovoj crkvici koja je i posvećena Milosrdnom Isusu.

Otkad je izgrađena crkvica Milosrdnog Isusa u Šurmancima, tamo hodočaste brojni vjernici. Odlaze organizirano u skupinama da bi pred ikonom Milosrdnog Isusa molili krunicu u čast Božjeg Milosrđa i preporučili se Milosrdnom Isusu.

Označeno u