Pobožnost Klanjanja Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu u Međugorju

Mnogi hodočasnici ističu kako ih se prilikom hodočašća u Međugorje najviše dojmila pobožnost Klanjanja Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu.

U ljetnom rasporedu molitvenog programa, tj. od 1. lipnja do 31. kolovoza, euharistijsko klanjanje je utorkom i subotom od 22 do 23 sata, te četvrtkom nakon večernje svete mise.

Svakoga 25. dana u mjesecu je i redovito mjesečno cjelonoćno klanjanje. Klanjanje animirano glazbom i meditacijama traje od 22 do 23 sata, a nakon toga Presveto je izloženo u crkvi do 7 sati ujutro. Naime, u 2005.-oj godini, koja je u Crkvi bila proglašena godinom Euharistije, u Međugorju je svakoga 25. u mjesecu bilo organizirano cjelonoćno tiho euharistijsko klanjanje, te se s tom praksom nastavilo i narednih godina, medjugorje.hr