Priopćenje školskog odbora OŠ Bijakovići i otvoreno pismo Vijeća roditelja OŠ Bijakovići

U nastavku objavljujemo Priopćenje školskog odbora OŠ Bijakovići i otvoreno pismo Vijeća roditelja OŠ Bijakovići, a vezano za događanja u istoj koja traju duže vrijeme. U nastavku pročitajte oba priopćenja, kao i riješenje  Rješenje inspekcije Ministarstva obrazovanja u kojem se jasno vidi tko je krivac i zbog čega je sve nastalo. Ne upiremo prstom ni u koga, samo se nadamo da će se ova situacija riješiti na dobrobit naše djece.

Priopćenje Školskog odbora Osnovne škole Bijakovići,

Poštovani,

Ovim putem željeli bismo javnost, a prvenstveno mještane Međugorja i Bijakovića upoznati sa posljednjim događanjima u Osnovnoj školi Bijakovići, a prvenstveno o malverzacijama, opstrukcijama i zlouporabi ovlasti od strane bivšeg ravnatelja gosp. Veselka Pehara i sadašnjeg v.d ravnatelja gosp. Jadranka Prskala.

Naime, krajem prošle, 2016. godine bivši ravnatelj gosp. Veselko Pehar je predao zahtjev za odlazak u mirovinu, te je školski odbor OŠ Bijakovići sukladno Zakonu i Statutu OŠ Bijakovići raspisao natječaj za izbor novog ravnatelja.

Na zakazanoj sjednici na kojoj je trebao biti izabran novi ravnatelj pristupila su dva kandidata sa pravovaljanom dokumentacijom. Na samom početku sjednice predsjednica školskog odbora gđa Jasna Ćorić i tadašnji ravnatelj gosp. Veselko Pehar, sa još tri člana školskog odbora vrše kontinuiran pritisak na ostale članove školskog odbora, da izaberu kandidata kojega su oni “izabrali prije natječaja“. Većina članova školskog odbora je tražila od predsjednice školskog odbora da poštuje proceduru natječaja kao i Poslovnik o radu, te da dozvoli kandidatima da prezentiraju program rada za naredni mandat, držeći da je to jedan od osnovnih kriterija, koje će članovi školskog odbora uzeti u obzir prilikom odlučivanja o novom Ravnatelju. Uvidjevši da kandidat tadašnjeg ravnatelja i predsjednice školskog odbora neće biti izabran prekidaju sjednicu, te sa spomenuta tri člana napuštaju sjednicu i sa sobom odnose zapisnik i službenu dokumentaciju. Suočeni sa takvom situacijom, zamjenik predsjednika školskog odbora sa ostala četiri člana, zahtijevaju od ravnatelja da osigura nastavak sjednice, što ovaj odbija učiniti, ponašajući se krajnje arogantno.

Na narednoj sjednici održanoj 19.12.2016. godine koju je sazvao zamjenik predsjednika školskog odbora bila je prisutna većina članova Školskog odbora, te po utvrđivanju kvoruma usvojen je dnevni red sa jedinom točkom „Imenovanje ravnatelja O.Š. Bijakovići“ . Po utvrđivanju pravovaljanosti dokumentacije dva prijavljena kandidata pristupila su pojedinačno i predstavili svoj program rada za naredni mandat. Poslije argumentirane rasprave, članovi Školskog odbora su pristupili glasovanju i odlučili većinom glasova da izaberu gosp Ivana Ostojića iz Bijakovića za novog ravnatelja O.Š. Bijakovići.

Odluku Školskog odbora o imenovanju novog ravnatelja Tajnik škole odbija protokolirati, uz obrazloženje da je tako naredio ravnatelj škole gosp Pehar. Iz tog razloga Odluka o imenovanju u zakonski predviđenom roku nije poslana na adresu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, te Ministarstvo poništava natječaj.

Slijedom navedenog školski odbor izvještava nadležno Ministarstvo o svim nepravilnostima koje se događaju u školi. Prema našim saznanjima Ministarstvo ne reagira stegovnim mjerama prema ravnatelju škole, koji krajem 2016. godine odlazi u mirovinu.

Početkom 2017. godine Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ imenuje gosp. Jadranka Prskala za vršitelja dužnosti ravnatelja OŠ Bijakovići. Gosp. Prskalo preko nekih djelatnika škole pokušava utjecati na članove Školskog odbora tražeći da njega osobno izaberu za ravnatelja OŠ Bijakovići. Članovi školskog odbora kategorički to odbijaju, tražeći da se pri izboru ravnatelja poštuje zakonska procedura. Uvidjevši da je njegov plan osujećen v.d Ravnatelja gosp. Prskalo ignorira pozive za sastanke, te zabranjuje članovima školskog odbora ulazak u školu i održavanje sjednica.

Usprkos svemu školski odbor u travnju 2017. godine u prostorijama škole uspijeva održati sjednicu i donosi odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja O.Š. Bijakovići. Međutim, v.d. Ravnatelja gosp. Prskalo i tajništvo škole ne žele zaprimiti, protokolirati a samim tim niti sprovesti odluke donesene od strane školskog odbora.

Zbog novonastale situacije školski odbor podnosi prijavu Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ protiv v.d. Ravnatelja gosp Prskala, te o tome izvještava osnivača Osnovne škole Bijakovići kao i Načelnika i predsjednika Općinskog vijeća općine Čitluk.

Prilikom inspekcijskog nadzora inspektori Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ utvrđuju činjenično stanje, te daju punu podršku školskom odboru i donose Rješenje po kojem naređuju gosp. Prskalu da odmah bez odlaganja ispoštuje i sprovede sve odluke Školskog odbora.

V.d. Ravnatelj ne postupa po Rješenju, ignorira naredbe Ministarstva, ne raspisuje natječaj i ne sprovodi odluke Školskog odbora. Školski odbor o tome izvještava Načelnika općine Čitluk tražeći od njega da proslijedi Zahtjev školskog odbora u nadležno Ministarstvo, kojim se odmah traži smjena gospodina Prskala sa mjesta vršitelja dužnosti Ravnatelja OŠ „Bijakovići“, te da se imenuje osoba koja će djelovati sukladno zakonskim procedurama.

Nažalost, ostaje nam konstatacija da su bivši Ravnatelj gosp. Pehar i sadašnji vršitelj dužnosti ravnatelja gosp. Prskalo uspjeli u svome naumu te su u proteklih 6 mjeseci opstrukcijom, neradom i ne provođenjem Odluka uspjeli da onemoguće ovaj školski odbor da izabere novog ravnatelja OŠ Bijakovići, te od Osnovne škole „Bijakovići“ naprave školu „slučaj“.

Postojećem Školskom odboru četverogodišnji mandat prestaje dana 04.07.2017.godine, te se nadamo se da će novi školski odbor koji će biti izabran narednih dana, raditi bez pritisaka, zaštićen od raznih interesnih skupina, te donositi odluke prije svega za dobrobit učenika, roditelja i djelatnika škole, kao i stvarati preduvjete na poboljšanju kvalitete obrazovanja i materijalnih uvjeta u našoj školi.

Na kraju želimo istaći da nam je bila čast biti članovima ovog školskog odbora, te se ovim putem zahvaljujemo svim učenicima, učiteljima i nastavnicima na suradnji i uzajamnom uvažavanju, a posebice roditeljskom vijeću ove škole koje nam je davalo bezrezervnu podršku u našem radu.

Kao prilog našem priopćenju prilažemo Rješenje inspekcijskog nadzora Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ

Školski odbor osnovne Škole Bijakovići

 

Otvoreno pismo Vijeća roditelja Osnovne škole Bijakovići

Poštovani roditelji, nastavnici i mještani Međugorja i Bijakovića,
Obraćamo Vam se ovim putem jer Vas želimo izvijestiti o novonastaloj situaciji između predstavnika Vijeća roditelja i vršitelja dužnosti Ravnatelja, gdin. Jadranka Prskala.

Naime, kada smo izabrani da budemo predstavnici razreda, koje naše dijete pohađa, prihvatili smo tu dužnost sa radošću i pozitivnim stavom da možemo svojim idejama poboljšati i unaprijediti školovanje naše djece.

Svakom sastanku koji je sazvan trudili smo se prisustvovati, bez obzira koje bi obaveze imali. Većina predstavnika je redovito sudjelovala i davala svoje prijedloge i konstruktivne ideje. Nažalost, gdin. Jadranko Prskalo je sudjelovao samo na jednom sastanku vijeća roditelja. Na tom sastanku nam na nijedno pitanje nije konkretno odgovorio, jer je kako on kaže tek došao na tu funkciju, pa još ništa ne zna.

Sve je dobro funkcioniralo dok se nisu počele događati stvari oko školskog odbora. Predstavnici školskog odbora se već pola godine trude provoditi zakon i statut škole, ali im to v.d.ravnatelj ne dopušta. Ignorira sve njihove legalne zahtjeve, ne provodi odluke Ministarstva, a nažalost uz sve napore školskog odbora i prijava Ministarstvu, još uvijek je na toj funkciji.

Na zadnjem sastanku predstavljena nam je cijela situacija od predstavnika školskog odbora. Kada smo čuli sve argumente školskog odbora, jednoglasno smo im dali našu podršku. Ipak smo zatražili da nam v.d. ravnatelj Jadranko Prskalo i predstavnica sindikata Ružica Ferenc izlože svoje stranu priče.

Nažalost, ne samo da nisu htjeli s nama razgovarati, nego nam gdin. Jadranko Prskalo nije htio niti protokolirati sastanak. Nakon toga, dragi roditelji, dobili smo informaciju da se u zadnjem tjednu nastave održavaju roditeljski sastanci čija je jedina zadaća smjena predstavnika roditelja u vijeću roditelja. Na pitanje učitelja i nastavnika zašto je to potrebno, v.d. je rekao da je to po naputku Ministra, ali nigdje nema takvog dopisa.
Dakle, jedini razlog što se žele smijeniti roditelji jest taj što su podržali zakonit rad školskog odbora.

Nadamo se da ćete uvidjeti pravu istinu i na osnovu toga donijeti zaključak koji je najbolji za našu školu i našu djecu.

P.S. Županija HNŽ je dodijelila iznos od 7,000 KM svakoj školi u našoj općini, osim O.Š. Bijakovići, a razlog zašto naša škola nije dobila ta sredstva je zbog toga što se u sudskom registru kao ravnatelj škole vodi gdin.Mile Kordić,koji je u mirovini već 20-ak godina. Zbog toga naša Škola ne prolazi na nijednom natječaju, ne gradi se dvorana, a naša djeca ispaštaju.

Sa štovanjem,

Vijeće roditelja osnovne Škole Bijakovići

 

otvoreno-pismo-roditelja.jpg

priopcenje-skolskog-odbora.jpg

priopcenje-skolskog-odbora-2.jpg

Dokaz tko je kršio zakon i teško opstruirao provođenje naloga inspekcije objavljujemo Rješenje inspekcije Ministarstva obrazovanja koje ni do dan danas nije provedeno!!!

rijesenje-ministarstva-za-osnovnu-skolu.jpg