Gospin štit

Inicijativa je vjernika – katolika, koji se u brizi za svoje sveće­nike obvezuju, u zajedništvu s Blaženom Djevicom Marijom, Majkom i Zaštitnicom svećenika, molitvom i postom te dru­gim žrtvama činiti »duhovni štit« nad pastirima koje im je Bog udijelio, kao i nad drugim Bogu posvećenim osobama.

Zamisao Gospinog štita je vrlo jednostavna i privlačna: sed­mero molitelja dogovara se između sebe da svatko od njih JE­DAN DAN U TJEDNU Presvetom Trojstvu po Bezgrešnom Srcu Marijinom, prikaže na nakanu svetosti svojega svećenika.

Ključan je pojam upravo – prikazanje. Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetomu svaki štitonoša osobno prikazuje, u poniznom i ra­dosnom predanju, sve molitve, žrtve, pokore, zasluge noše­nja križa (bolesti, starosti, životnih tegoba i neugodnosti…) tog jednog izabranog dana u tjednu, za svećenika kojeg izabire sama grupa.

Svakako, svećenik kojega stavljamo iza Gospinog štita i za ko­jega kao Gospini štitonoše molimo treba biti: Sveti Otac papa, naš biskup, naš župnik, duhovnik molitvene zajednice i slično.

Moguće je načiniti štit i nad svećenikom koji se nalazi u nekoj opasnosti, u kakvoj kušnji ili padu, u problemima.

Moguće je raširiti ovaj Gospin štit i nad bogoslo­vom, redovnikom, časnom sestrom, sjemeništarcem: osobito se preporuča da to učine sedmero njihovih najbližih, obitelj, rodbina ili prijatelji.

Gospinim štitom možemo duhovno obuhvatiti i cije­li samostan ili bogosloviju, novicijat i slično.

Štitonoše-molitelji obve­zuju se prikazivati svoje molitve i pokore za odre­đenog svećenika ili ostale kako je navedeno, na ne­određeno ili na određeno vrijeme. Na primjer; bit ćemo Gospin štit za vri­jeme trajanja službe do tičnog župnika, ili npr., za vrijeme formacije dotič­nog bogoslova i slično.

Svi štitonoše u grupi mole za tog jednog svećenika (redovnika, duhovno zva­nje), odnosno za tu jednu crkvenu ustanovu.

Pokaže li se da neki štitonoša želi izaći iz tjednog kruga Gospi­nog štita, traži se novi.

Molitva predanja ne obvezuje pod grijeh, riječ je o privatnom zavjetu i dobroj volji.

Štitonoša može biti baš svatko tko je tomu voljan i tko je svje­stan čina predanja.

Dakle, što je Gospin štit?
Po molitvi i pokori (kako nas Gospa poziva u Fatimi i na dru­gim mjestima ukazanja) iskazana ljubav i poštovanje, briga i duhovna potpora našem kleru, pozvanom da služi Bogu po nama, s nama i za nas.
Zato jer smo kao vjernici također ODGOVORNI za svetost naših svećenika; zato jer su danas za njih izrazito teška vre­mena i prilike; zato što nam po njima Gospodin daje samoga Sebe; zato jer milosni plodovi ove obveze izravno utječu i na nas same!

Zašto baš ovaj naziv?
Marija je Majka Isusa, Velikoga Svećenika. Njezino Prečisto Srce bdije nad Njezinim ljubljenim sinovima-svećenicima, kao i nad svim duhovnim zvanjima. Marija je uistinu sama taj ŠTIT; Njezina molitva i zagovor čine najsigurniji i naj­snažniji štit ljubavi nad Njezinom djecom od Boga pozva­nom u duhovni stalež.

Pred čime duhovne pastire i Bogu posvećene brani ovaj štit molitve i žrtve?
Gospin zagovor Njezine sinove i kćeri posvećena života štiti od napada zlih duhova, od poroka, sablazni, ovisnosti, nave- zanosti za svijet, idolopoklonstva i tjelesnosti, duhovne oho­losti i zlih sklonosti, od frustracija i životnih malaksalosti, od stalnog podlijeganja slabostima, od robovanja grijesima, od nemara prema nadahnućima Duha Svetoga, od nevjere pozivu i otpadu od same vjere i Crkve.

Što znači da postajem štitonoša?
Štitonoše nose štitove svo­jih kraljeva i vitezova. Tako i ja, postajući štitonoša svojem svećeniku, nosim molitvu i žrtvu (štit) pred Gospom, koja zasljeplju­je sotonu i brani pozvane u službu Božju. Kao štito- noša, pomažem nebeskoj Majci u zaštiti posvećenih osoba. Naša ujedinjena lju­bav prema njima, donosi pobjedu, blagoslov i rast u milosti onima za koje pri­nosimo zasluge dnevnih borbi, kao i nama samima.


Potrebno je samo:
Naručiti još šest ovakvih letaka (besplatno).
Pronaći još šest molitelja.
Ponuditi im da zajedno nosimo Gospin štit.
Odrediti dan prikazanja molitava i žrtvi, za svakoga osobno.
Izabrati svećenika/redovnika/bogoslova… Nad kojim ćemo činiti štit.
Zajedno prvi put izmoliti molitvu prikazanja.
Jednom godišnje zajedno naručiti tj. prikazati sv. Misu za tog svećenika odnosno redovnicu, samostan…
O postojanju Gospina štita obavijestiti odgovornog, prema donjoj adresi na kraju ovog letka.

Izađe li netko iz grupe, nije potrebno ponovno zajedno moli­ti molitvu prikazanja. Pri naručivanju sv. Mise nije potrebno imenovati svećenika.
Dobro je obavijestiti one za koje molimo o postojanju Gospi­nog štita. Ima li ljepšeg i korisnijeg dara jednom svećeniku od ove spoznaje?

Na početku dana, kojega sam odabrao, molim ovu Molitvu prikazanja:

PRESVETO TROJ­STVO, OČE, SINE I DUŠE SVETI, PO BEZGREŠNOM SRCU MAJKE MA­S RIJE, PRIKAZUJEM TI S LJUBAVLJU SVE SVOJE DANAŠNJE MOLITVE I ŽRTVE TE ZASLUGE SVIH SVOJIH DANAŠNJIH DOBRIH DJELA I POKORA, ZA SVETOST TVOGA SLUŽBE­NIKA /navedi ime/………………………… (ili: Tvoje službenice, Tvo-jih slugu, itd.) PRESVETO SRCE ISUSOVO, BUDI NJEGOVO SPASENJE! PREČISTO SRCE MARIJINO, OBRANI GA OD SVAKOGA ZLA! KRVI KRISTOVA, PREKRIJ SLUGU SVOJE­GA! SVETI BOŽJI I ANĐELI NEBESKI, ČUVAJTE GA DANAS I UVIJEK, IZMOLITE MU SNAGU U POZIVU NA ZEMLJI I VJEČNU RADOST U NEBU, AMEN.

Gospin štit možemo prikazati i prigodno: na primjer, samo u vrijeme došašća ili korizme.

Tijekom odabranog dana u tjednu, možemo moliti češće i ovaj zaziv:

Naša draga Gospo, štiti sluge Boga živoga!

Ako se prigodno ili slučajno sastanemo s ostalim štitonošama, možemo izmoliti za­jedno za našeg svećenika: Pod obranu se tvoju utječemo, sve­ta Bogorodice… Možemo se i redovito ili barem povremeno sastajati, svi ili samo dio grupe, te kao mala molitvena obitelj moliti za naše pastire, duhovnike, ispovjednike. Molitvena za­jednica Gospinog štita bila bi uistinu velika pomoć našim du­šobrižnicima!

Što moliti u dan štita?
Bilo koju molitvu, preporučujemo ipak sudjelovanje u sv. Misi, krunicu, križni put, molitvu srca, litanije, molitvu uz Sveto Pi­smo, klanjanje Presvetom Sakramentu i slično.

Što ako zaboravim Molitvu prikazanja?
Zaboravi li se molitva ujutro odabranog dana u tjednu, molit ću tijekom istoga dana kasnije, pa i navečer. Zaboravi li se mo­litva uopće, molim sljedeći dan. Bog gleda i vidi SRCE. Ako ne stignemo ili zaboravimo izmoliti ovo prikazanje, dovoljno je u srcu izreći makar jednu rečenicu: “Bože, danas sve prika­zujem za svećenika…” ili nešto drugo sličnim riječima

GOSPIN ŠTIT pokreće Udruga Betlehem, koja uz borbu za nerođene, poziva na brigu za svećenike, kao i na molitvu za prestanak bogopsovke. Ova je inicija­tiva pokrenuta dozvolom o. Provincijala pavlina u Hrvatskoj od 10.6.2011.

Označeno u