Hvala ti Gospodine za ovaj dan

Hvala ti Gospodine, za dan koji je prošao i za sva dobra koja si mi u njem darovao.

Hvala ti za svaku radost koju sam doživio, za svaki uspjeh koji sam postigao, za svaki napor koji sam učinio.

Hvala ti za sve ljude koje sam danas susreo, za svako dobro, za patnje, boli i teške trenutke.

Uzdižem svoje ruke prema svjetlu Tvoga lica i molim Tvoju blagost i dobrotu da oprosti sve moje slabosti i sve grijehe koje sam danas počinio.

Oprosti svako zlo, očisti srce moje od grijeha, obasjaj mi dušu milošću i podari mir i blagoslov svoj.

Molim Te za siromašne, za beskućnike i gladne, za one koji putuju i lutaju. Molim Te za vojnike, za ranjene, progonjene, izbjegle , uplašene, za sve koji su danas umrli.

Molim Te za neprijatelje, za one koji nam zlo misle, koji se raduju našoj nevolji.

Blagoslovi čitav svijet, posjeti svako srce, rasvijetli svaku dušu, zaštiti sva svoja stvorenja, koji živis i vladaš u sve vijeke vjekova.

Amen.