Još jedna molitva za svećenike

Milosrdni Bože, spomeni se da su tvoji svećenici slaba i krhka stvorenja.

Zapali u njima vatru svoje ljubavi. Isuse molim te za Tvoje svećenike vjerne tebi, ispunjene tvojim žarom...

Isuse molim te i za svećenike koji su nemarni i nevjerni. Molim te za svećenike koji rade u ovoj sredini ili u dalekim misijskim zemljama. Molim te i za one koji trpe samoću, napuštenost, koji su napastovani. Molim te za sve mladomisnike i mlade svećenike, za ostarjele, za sve bolesne i one na umoru, kao i za one koji trpe u čistilištu.

Isuse preporučujem Ti svećenike koji su mi na poseban način dragi. Molim te za svećenike koji su me odrješivali od mojih grijeha, koji su prikazivali sv. misu, a ja sam na njoj sudjelovala i blagovala Tvoje sveto Tijelo i Krv, a osobito te molim za svećenika koji me je krstio. Molim te i za one koji su me poučavali i duhovno odgajali, kojima dugujem svoju najveću zahvalnost. Isuse čuvaj ih u svome Presvetom Srcu i daruj im obilan blagoslov sada i u vječnosti. Amen.

Označeno u