Mala krunica Kristova lica

Čudesne ljepote slika Isusa – raspetog Patnika trnjem okrunjene glave nađena je 19.3.1983. u francuskom Marseille-u. Gospođa Sysell Cymer stajala je pred Gospinom kapelicom.

Već je danima padala jaka kiša. Na cesti je ugledala sličicu u blatnoj lokvi. Ljudi su je gazili, vozila prelazila preko nje. Podigavši ju zapanjila se, jer na potpuno suhom papiru nije bilo ikakvih tragova prljavštine. Davši sliku svome župniku, on je načinio nekoliko kopija slike, želeći ih podijeliti drugima. Tek osam godina kasnije, jednu je kopiju dobio i Paula de Soos iz Toulus-a, koji je sliku postavio u svojoj kući. Kako je zapisano na poleđini sličice, naslikala ju je već tada pokojna Etinnette Gilles, kojoj je kao uzorak služilo Raspelo iz španjolskog mjesta Limpias, poznato po mističnim pojavama „oživljavanja“. Slika predstavlja posljednje trenutke Isusova života, kada Gospodin u neopisivom trpljenju „predaje duh Ocu“.

Okrunjena trnjem glava i krvlju obliveno Lice Spasitelja u agoniji podsjeća nas koliko je Raspeta Ljubav trpjela za svakog čovjeka na Golgoti. Dana 6.12.1991. u očima Isusa pojavile su se krvave suze, vrlo ugodna mirisa, a 2.2.1994. ispod naslikane trnove krune počela je obilno teći krv.
Ova jednostavna a tako dojmljiva slika otada snažno djeluje na ljudska srca; Isus Kralj i Jaganjac preko nje dijeli mnoge milosti i blagoslove, događaju se čudesna obraćenja, promjene teških životnih prilika, povratak mira i radosti, oslobođenja od utjecaja zloga te iscjeljenja duše i tijela.

Pogledaj to Lice i pouzdaj se u Božju milosrdnu ljubav! Pogledaj koliko te Nevini ljubi, koliko te Mučeni zove, koliko te Proslavljeni treba! Krvari zbog naših odlazaka, trpi zbog naše nevjernosti, diže naš križ, čezne za blizinom svoje braće i prijatelja. Gledajući ovu sliku, zazivajući oproštenje i milosrđe, možeš dobiti tolike blagoslove.

Isus te voli! Bog te ljubi

MALA KRUNICA KRISTOVA LICA

(Napisao bl. Honorat Kozminski, Dozvolom: Družba sestara od zadovoljštine Presvetom Licu Kristovu; moli se na pet desetica kao kod Krunice BDM)

Uvodna molitva:

Naš Oče, pogledaj prežalosno Lice svoga Sina i po zaslugama Njegove muke oprosti nam grijehe;
-I obrati naša srca, da Ti što gorljivije služimo. Amen.

Sva „velika“ tj. središnja zrna

Pokaži nam, Gospodine, Lice svoje;
-I bit ćemo spašeni! (Ps 80,4)

Sva „mala“ zrna, tj. desetice

Pogledaj, Bože, Kristovo Lice;
-I smiluj se nama! (Ps 84,10)

Na kraju:

Neka uvijek i svugdje bude hvaljeno i slavljeno uzvišeno Božje Ime, od svega stvorenja i od Božanskog Srca Isusa Krista;
-Prisutnog u Presvetom oltarskom sakramentu.

Amen

Izvor: podsmokvom.com

 

 

Označeno u