Molitva Mariji za pokojne

Brdo koje rađaš stijenu, preobilno vrelo, cvjetna mladice, lozo ubava, zemaljski serafe, kućo utjelovljenja Riječi Učitelja, svetohranište Duha: neprestanim molitvama utječi se stalno Onomu koji je od tebe rođen, da udijeli oproštenje našim pokojnicima.

Ključu koji otvaraš raj užitaka, nositeljice Kristova, slična nebu, zlatna posudo ispunjena manom, mladice proklijala iz korijena Jišajeva: o Majko, hrame Svjetla, neprestanim molitvama utječi se stalno Onomu koji je od tebe rođen, da udijeli oproštenje našim pokojnicima.

O roso koja puštaš slatkoću, koju i anđeli požele, serafe tjelesni, lijepa kao blistavi biser, temelju Crkve, čista golubice, oblače koji zasjenjuješ, o sveta Djevice Marijo: neprestanim molitvama utječi se stalno Onomu koji je od tebe rođen, da udijeli oproštenje našim pokojnicima.