Molitva svetoj Klari Asiškoj

Klaro, očeva plemenita kčeri, kao djevici koja se posvetila Bogu; kao sluškinji Majke Kristove uvijek nek ti se uzdiže naša hvala.

Žarko sijaš kroz vjekove, pun vedre ljepote tvoj je sjaj. Kao čisti odraz početka u tebi se nalazi jasnoća svjetla. Bila si prva siromašna gospođa, nebo te izabralo i što si na zemlji stekla teretilo te je. Siromaštvu si onda posvetila život i tako slijedila Franju kao učenica siromašnog Krista nosila si svjetlo kroz svoje doba. Napasti svijeta si odbila; sjedinjena sa Božjom službenicom oslonjena na Kristove milosne darove išla si posve siromašna za siromasima.

Sva slava bila Bogu našemu kome si vjerno služila kao djevica, uvijek si slijedila Sina Svevišnjega vođena Duhom svetosti. Amen. Oče naš…